Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia
Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie

Piotr Antoniak

PADyrektor merytoryczny „Niebieskiej Akademii”. Z-ca kierownika Pogotowia "Niebieska Linia" ds. klinicznych, mgr psychologii, specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat PARPA), certyfikowany specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie (certyfikat IPZ PTP), trener warsztatu PTP, odbył szkolenie z leczenia PTSD metodą Przedłużonej Ekspozycji wg E. Foa, terapeuta uzależnień od 1996 roku, od 15 lat prowadzi terapię i grupy wsparcia dla ofiar przemocy, od 13 lat szkolenia z zakresu uzależnienia alkoholowego i przeciwdziałania przemocy, kierownik  i trener Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie, Przewodniczący Kapituły Certyfikatu w Zakresie Pomocy Ofiarom Przemocy, członek Kapituły Certyfikatu Superwizora w Zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, wykładowca  Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Renata Durda

RDKierowniczka Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ. Ekspertka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, certyfikowana specjalistka ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat PARPA), certyfikowana specjalistka w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie (certyfikat IPZ PTP), członek Kapituły Certyfikatu Specjalisty w Zakresie Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie oraz Kapituły Certyfikatu Superwizora w Zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, trener Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie; redaktorka naczelna dwumiesięcznika "Niebieska Linia" poświęconego problematyce przemocy (http://www.pismo.niebieskalinia.pl/); członkini Rady ds. Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości, doradczyni społeczna Rzecznika Praw Dziecka, członkini Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej.

Katarzyna Fenik

KFPsychoterapeutka, pedagog specjalny. Absolwentka Studium Psychoterapii Dziecka i Rodziny, ukończyła 4-letni Kurs Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz podyplomowe studia „Seksuologia kliniczna” przy Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w Warszawie. Od wielu lat współpracuje z organizacjami udzielającymi pomocy ofiarom przemocy. Jest autorką programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania przemocy, profilaktyki uzależnień, bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz współautorką kampanii na temat handlu dziećmi: „Dzieci nie są na sprzedaż”. Prowadzi szkolenia w zakresie problematyki przemocy. Ma w swoim dorobku wiele artykułów poświęconych pracy terapeutycznej z dziećmi krzywdzonymi. Jest trenerką Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia. Prowadzi prywatny gabinet psychoterapii.

Renata Kałucka

RKPsycholożka, psychoterapeutka. Studia magisterskie ukończyła w 1994 roku. W 2006 roku ukończyła trzyletnie Studium Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej oraz Studium Terapii Rodzin w Laboratorium Psychoedukacji. Stale rozwija swoje umiejętności poprzez udział w systematycznej superwizji. Bierze udział w konferencjach naukowych. Pracuje klinicznie z małymi dziećmi i ich rodzicami w Centrum Dziecka i Rodziny Fundacji Dzieci Niczyje. W doświadczeniu zawodowym ma kilkuletnią pracę z rodzinami w Fundacji Mederi w Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu oraz roczną psychoterapię młodzieży na oddziale neurologii dziecięcej w Szpitalu w Dziekanowie Leśnym. Prowadzi praktykę kliniczną w prywatnym gabinecie, gdzie pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą. Prowadzi szkolenia i superwizje dla różnych grup specjalistów. Jest wykładowcą i trenerką Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia. Prowadzi zajęcia dla studentów na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Angażuje się w projekty mające wypracowywać i wdrażać standardy pomocy psychologicznej osobom dorosłym i dzieciom.

end faq


Kierownik Studium: Piotr Antoniak

logo-z-napisem-białe