Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Leki na bezsenność i lęk mogą zwiększać ryzyko śmierci

Według badania przeprowadzonego przez Geneviève Belleville, profesor na Université Laval, przyjmowanie leków na bezsenność i lęk zwiększa ryzyko śmierci o 36%. Wyniki badań opublikowano w najnowszym wydaniu pisma Canadian Journal of Psychiatry.

Dr Belleville doszła do takiego wniosku na podstawie analizy danych zebranych w ciągu 12 lat na 14 tysiącach Kanadyjczyków w narodowej, statystycznej ankiecie zdrowotnej kanadyjskiej populacji. Dane te zawierają informacje na temat demografii, stylu życia i zdrowia Kanadyjczyków w wieku od 18 do 102 lat, badanych co 2 lata w okresie 1994-2007.

W tym czasie, respondenci, którzy zażywali leki przeciwko bezsenności lub lękowi co najmniej raz w miesiącu, przed ankietą mieli śmiertelność na poziomie 15,7%. Respondenci, którzy nie zażywali takich leków – 10,5%. Po wzięciu pod uwagę czynników osobistych, które mogą wpłynąć na ryzyko śmierci, w szczególności alkoholu i tytoniu, zdrowia fizycznego, poziomu aktywności fizycznej, obecności lub braku objawów depresyjnych, dr Belleville wykazała, że przyjmowanie pigułek nasennych albo leków przeciwlękowych wiązało się z podwyższonym o 36% ryzykiem śmierci.

Sformułowano pewne hipotezy dotyczące zależności między przyjmowaniem tych leków a zwiększoną śmiertelnością. Pigułki nasenne i leki przeciwlękowe wpływają na czas reakcji i koordynację ruchową, a więc zwiększają prawdopodobieństwo ulegnięcia wypadkowi. Mogą również wpływać negatywnie na układ oddechowy, co może pogarszać problemy z oddechem w trakcie snu. Leki te ujemnie oddziaływują również na ośrodkowy układ nerwowy, co wpływa na jasność rozumowania, a zatem zwiększa ryzyko samobójstwa.

„Te leki to nie cukierki, zażywanie ich wcale nie jest nieszkodliwe” – skomentowała dr Belleville. „Mając na względzie to, że terapia poznawczo-behawioralna daje dobre wyniki w leczeniu bezsenności i lęków, lekarze powinni rutynowo rozważać taką opcję wraz z pacjentami. Łączenie farmakologii z leczeniem psychologicznym jest obiecującą strategią dla obniżenia lęku i poprawy jakości snu”.

Science Daily, 10 września 2010

logo-z-napisem-białe