Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Kobiety z niską samooceną bardziej starają się zatrzymać partnerów

To, jak kobiety oceniają atrakcyjność swoich partnerów w oczach innych, może wpływać na to, jak wiele czasu i wysiłku inwestują w związek.

Jest to jeden z wniosków z badania przeprowadzonego przez dr Chrisa Bale z Uniwersytetu w Huddersfield. Badanie miało na celu sprawdzenie, jak różne poziomy samooceny kobiet wpływają na ich zachowanie w stosunku do swoich partnerów. Przykładowo, kobiety, które czują się mniej atrakcyjne od swoich partnerów, mogą próbować kompensować to inwestując więcej w związek.

192 kobiet w wieku od 18 do 60 lat wypełniło internetową ankietę na temat samooceny i zachowań w związku. Na szeregu skal oceniały, jaka jest ich ocena samych siebie, ich obecnego partnera oraz wysiłku, jaki wkładały w utrzymanie związku.

Wyniki pokazują, że kobiety, które czuły się atrakcyjniejsze od swoich partnerów miały wyższą samoocenę i wkładały mniej wysiłku w utrzymanie i poprawienie jakości związku. Z drugiej strony, kobiety z niską samooceną wkładały więcej wysiłku starając się sprawić, aby ich partner nie związał się z kimś innym.

Chris wytłumaczył: „Wyniki te dotyczą kobiet, które czują, że mają mniej pożądanych zalet od swoich partnerów, w związku z czym starają się nadrobić tę nierównowagę wkładając w związki więcej czasu, wysiłku i zasobów ekonomicznych”. „Jednakże, niniejsze badanie jest jedynie wstępne i ograniczone jedynie do brytyjskich kobiet. Potrzebne są dalsze badania w różnych kulturach. Interesujące jest również pytanie, czy to samo zjawisko dotyczy mężczyzn”.

9 kwietnia 2013

logo-z-napisem-białe