Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Czy kryzys małżeński może mieć wpływ na stosowanie przez mężczyzn przemocy?

Kryminologowie wiedzą, że mężczyźni dużo rzadziej stosują przemoc po ożenieniu się. Jednak kiedy niemal połowa małżeństw kończy się rozwodem, jaki skutek pociąga za sobą separacja?

Opublikowany w piśmie „Psychology, Crime & Law” artykuł autorstwa Delphine Theobald oraz Davida P. Farringtona zajmuje się związkami między małżeństwem, separacją, a przemocą stosowaną przez mężczyzn. Autorzy wykorzystali dane z Cambridge Study in Delinquent Development: ankiety, która śledziła przez 50 lat losy 400 mężczyzn urodzonych w południowym Londynie.

Wpływ separacji na wzorce stosowania przemocy jest jasny: mężczyźni, którzy przestali stosować przemoc po ożenieniu się zaczęli ją stosować ponownie, kiedy ich małżeństwo się załamywało. Autorzy sugerują, że wyłamywanie się z rutyny życia rodzinnego i separowanie się od instytucji społecznych może sprawiać, że mężczyźni czują się bardziej podatni, może też dawać im czas na podejmowanie niepożądanych zachowań i przyczyniać się do ich problemów finansowych. Jak piszą autorzy, mężczyźni ci: „nie mają już nic do stracenia”.

W artykule badacze wskazują czynniki, które są predyktorami separacji. Wiele z nich wynika z podejmowania ryzyka i zachowań antyspołecznych, inne powiększają stres małżeński. To, czy separacja ich własnych rodziców sprawiła, że oni sam z większym prawdopodobieństwem też przejdą separację jest mniej jasne. Theobald i Farrington sugerują, że istnieje tu pewien związek, ale w grę wchodzi wiele czynników, w szczególności taki, jak dobrze mężczyźni radzili sobie z tym faktem i jakie jest ich własne wyobrażenie na temat rodzicielstwa.

Wyniki tego i innych badań wskazują na ważność dobrych, stałych związków rodzinnych, dzięki którym dzieci unikną zagrożeń takich jak młodzieżowa przestępczość, nadużywanie substancji i niezdolność do utworzenia własnych związków.

Implikacje badania są jasne. Autorzy przekonują, że najistotniejsze jest to, aby uczyć nastolatków, w szczególności tych, którzy doświadczyli konfliktu rodzinnego, jak nawiązywać stałe związki międzyludzkie, które będą wsparciem dla obu stron. Wzywają również do tego, aby szerzej udostępnić doradztwo i pomoc rodzinną, poprzez które rozwiązywanie konfliktów, a także negatywne skutki picia alkoholu, zażywania narkotyków i złego towarzystwa będą mogły być usuwane.

8 lipca 2013

logo-z-napisem-białe