Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

MYŚLENIE O DAWANIU, A NIE OTRZYMYWANIU, MOTYWUJE DO POMAGANIA INNYM

Często mówi się nam, aby skupiać się na rzeczach pozytywnych i okazywać wdzięczność za to, co mamy. Badania pokazują, że takie podejście czyni nas szczęśliwszymi. Ale czy to zmieni nasze postępowanie względem innych?

Opublikowane w piśmie Psychological Science badanie pokazuje, że myślenie o tym, co sami daliśmy, niż o tym, co otrzymaliśmy, sprawia, że będziemy bardziej uczynni w stosunku do innych.

Naukowcy Adam Grant z Wharton School z Uniwersytetu w Pennsylwanii oraz Jane Dutton z The Ross School of Business z Uniwersytetu w Michigan sprawdzili w jaki sposób refleksja w postaci spisania myśli wpływa na prospołeczne zachowania. Zauważyli, że zastanawiając się nad tym, co otrzymaliśmy od innych, możemy czuć zobowiązanie, aby pomóc tej osobie, ale ta motywacja niekoniecznie rozszerza się na innych ludzi. Rozmyślanie nad tym, co otrzymaliśmy od innych może stać się przyczyną poczucia zależności i zadłużenia.

Naukowcy zastanawiali się, czy myślenie o sytuacji, w której dawaliśmy innym może być skuteczniejszym sposobem promowania postawy pomagania innym. Postawili hipotezę, że rozmyślanie o dawaniu może sprawić, że pomagający zacznie postrzegać się jako dobroczyńca, co wzmocni jego tożsamość jako osoby opiekuńczej, pomocnej, motywującej innych do pomagania innym.

W pierwszym eksperymencie, naukowcy badali fundraiserów [osoby zajmujące się zbieraniem pieniędzy na cele społeczne – przyp. tłum.], których zadaniem było prosić o darowizny od absolwentów w celu wsparcia różnych inicjatyw uniwersyteckich. Badacze losowo rozdzielili fundraiserów na dwie grupy: jedna z nich miała za zadanie prowadzenie dziennika, w którym opisywała sytuacje, w których poczuła wdzięczność za otrzymanie jakiegoś dobrodziejstwa, natomiast druga grupa prowadziła dziennik, w którym opisywała sytuacje, w których oni sami wyświadczali komuś jakieś dobrodziejstwo, tym samym wywołując u obdarowanego poczucie wdzięczności.

Grant i Dutton mierzyli potem, ile telefonów każdy z fundraiserów wykonał na godzinę w ciągu dwóch tygodni przed zaczęciem prowadzenia dziennika oraz dwóch tygodniu po zakończeniu prowadzenia dziennika. Ponieważ fundraiserzy zarabiali stałą stawkę godzinową i nie stawiano im celów ani nie zachęcano ich dodatkowymi nagrodami, ilość wykonanych telefonów była pochodną dobrowolnego wysiłku mającego na celu zebranie funduszy dla uniwersytetu.

Tak jak przypuszczali badacze, fundraiserzy, którzy pisali o dawaniu przez jedynie 2 lub 3 dni wykonywali 29% więcej telefonów w ciągu 2 następujących tygodni. Fundraiserzy, którzy pisali o braniu, nie wykazywali żadnych zmian w ilości wykonanych telefonów na godzinę.

W drugim eksperymencie, badacze losowo przypisywali studentów uczelni do jednej z trzech grup, polecając im spisanie trzech sytuacji, w których pomogli, trzech, w których otrzymali pomoc oraz spisanie trzech rodzajów potraw, które zjedli w ciągu ostatniego tygodnia.

Gdy uczestnicy przyszli do uniwersyteckiego laboratorium behawioralnego kilka tygodni później, aby odebrać zapłatę za uczestnictwo w eksperymencie, wręczono im także formularz opisujący trzęsienie ziemi z 11 marca 2011 roku oraz tsunami w Japonii. W formularzu uczestnicy byli pytani, czy chcieliby podarować część swojej 5-dolarowej zapłaty na fundusz dla ofiar trzęsienia ziemi.

26% uczestników podarowało część pieniędzy. Podobnie, jak w przypadku pierwszego eksperymentu, uczestnicy, którzy zastanawiali się nad dawaniem znacznie częściej ofiarowali niż ci, którzy byli w sytuacji obdarowanych (21,43%) oraz grupa kontrolna (13,33%).

Grant i Dutton sądzą, że wyniki tych dwóch eksperymentów niosą istotne konsekwencje dla codziennego życia.

„Pomaganie, dawanie, wolontariat i inne działania podjęte dla korzyści innych odgrywają kluczową rolę w ochronie zdrowia, promocji edukacji, walce z biedą i głodem oraz przynoszeniu ulgi w cierpieniu ofiarom katastrof” – napisali autorzy badania.

Omawiane badanie pokazuje, że samo refleksja o dawaniu może być potężnym narzędziem motywowania do pomagania na rzecz innych ludzi i szerszych społeczności. Zastanawiając się nad pozytywnymi doświadczeniami, cenne może być zastanawianie się również nad tym, co daliśmy innym – a nie tylko nad tym, co otrzymaliśmy.

ScienceDaily, 10 sieprnia 2012

logo-z-napisem-białe