Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Dlaczego palenie marihuany sprawia, że niektórzy ludzie stają się psychotyczni

Według wyników nowego badania, ludzie, którzy palą marihuanę są bardziej zagrożeni psychozą, jeśli mają pewien specyficzny marker genetyczny. Wyniki pokazują, że ludzie palący marihuanę, z wymienionym markerem genetycznym, są dwukrotnie bardziej zagrożeni zachorowaniem na psychozę, w porównaniu z tymi, którzy palą marihuanę, ale nie mają markera. Ludzie, którzy palą narkotyk każdego dnia i posiadają marker są siedmiokrotnie bardziej zagrożeni psychozą.

Poprzednie badania wykazały związek między paleniem marihuany a zwiększonym ryzykiem zaburzeń psychiatrycznych, np. schizofrenii, ale jedynie niewielka liczba tych, którzy palą marihuanę, kiedykolwiek zachoruje na psychozę. Zdaniem badaczy, wyniki badania mogą umożliwić wskazanie, którzy użytkownicy marihuany mogą być zagrożeni skutkami ubocznymi.

„Nasze badanie pomaga wyjaśnić, dlaczego niektórzy ludzie, którzy palą marihuanę doświadczają psychozy, a inni nie mają żadnych problemów” – powiedziała jedna z autorek badania, dr Marta Di Forti z londyńskiego Instytutu Psychiatrii w King’s College.

W badaniu wzięło udział 489 osób mieszkających w Londynie, które doświadczyły epizodu psychotycznego, a także 278 zdrowych ludzi bez żadnej historii chorób psychicznych.

Wspomniany marker genetyczny jest wariantem genu ATK1. Nowe badanie potwierdza wcześniejsze eksperymenty, które wykazały związek tego markera z ryzykiem psychozy po paleniu marihuany. Jak powiedziała Di Marti, gen AKT1 bierze udział w sygnałowaniu komórkowym dopaminy, co jest anormalne u chorujących na psychozę.

Zdaniem badaczy, marker genetyczny, przyczyniając się do ryzyka psychozy, prawdopodobnie współdziała z innymi genami. Zdaniem dr Johna Krystala, redaktora pisma Biological Psychiatry, w którym opublikowano raport z badania, odkrycie genetycznego podłoża psychoza narkotykowej może prowadzić do rozwinięcia terapii dla tego zaburzenia.

logo-z-napisem-białe