Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Ćwiczenia fizyczne przyczyniają się do zdrowia psychicznego

Według wyników niedawnego badania, ludzie, którzy wykonują ćwiczenia fizyczne w późniejszym życiu, lepiej przechodzą powiązane z wiekiem zmiany zachodzące w mózgu. Naukowcy wykazali, że na przestrzeni 3 lat, 70-latkom, którzy regularnie ćwiczyli, mózg kurczył się wolniej, niż tym, którzy ćwiczyli mało.

Psychologowie i eksperci od badań neuroobrazujących z Uniwersytetu Edynburskiego nie znaleźli dowodów na to, że dla mózgu starszej osoby korzystne jest angażowanie się społeczne oraz podejmowanie zajęć wymagających intelektualnie.

Szybsze kurczenie się mózgu wiąże się w problemami z pamięcią oraz myśleniem. Zdaniem badaczy, wyniki pokazują, że ćwiczenia są jednym z ważnych sposobów zachowywania zdrowego mózgu, zarówno jeśli chodzi o jego wielkość i redukowanie powstałych szkód.

Naukowcy badali również istotę białą mózgu – część mózgu, w którym zachodzi transmisja impulsów nerwowych. Pokazano, że ludzie 70-letni i starsi, którzy byli fizycznie aktywni, mieli mniej uszkodzonych obszarów (co pokazywało się na urządzeniu skanującym jako obszar anormalny) w istocie białej, niż u tych, którzy nie ćwiczyli.

Ponadto, badacze z Uniwersytetu Edynburskiego odkryli, że ludzie 70-letni i starsi, którzy regularnie ćwiczyli, mieli więcej istoty szarej – składnika mózgu, który zawiera komórki nerwowe.

Zespół z Edynburga wykorzystywał skanowanie MRI w celu pomiaru ilości tkanki mózgowej oraz ilości i zdrowia mózgowej istoty białej u niemal 700 ludzi. Osoby badane były również pytane o aktywność fizyczną, na którą składał się zakres od wykonywania koniecznych domowych obowiązków do bardziej wymagających ćwiczeń, np. uprawianie jakiegoś sportu. Sprawdzano również, czy uczestnicy – wszyscy mający ponad 70 lat – angażowali się w umysłowo wymagające aktywności, takie jak czytanie albo uczestniczenie w grupach społecznych.

Kierujący zespołem badawczym dr Alan Gow z Uniwersytetu Edynburskiego powiedział: „Nasze wyniki sugerują, że w celu zachowania zdrowia umysłowego, aktywność fizyczna może być bardziej korzystna niż np. robienie czegoś siedząc. Zamierzamy kontynuować badania, aby zrozumieć co leży u podłoża tego zjawiska, ale póki co – większa aktywność fizyczna – nawet krótki codzienny spacer, może dać same korzyści”.

Profesor James Goodwin powiedział: „Badanie to jest bardzo interesujące, gdyż pozwala zrozumieć, co wpływa na starzenie się mózgu i jak można radzić sobie z pogorszeniem funkcjonowania umysłowego. Jeśli moglibyśmy precyzyjnie określić, jakiego rodzaju ćwiczenia dają ochronę przez spadkiem funkcji umysłowych, moglibyśmy dopasować rodzaj programu ćwiczeń do potrzeb starzejących się ludzi”.

„Wiemy już, że ćwiczenia są istotne w redukowaniu ryzyka niektórych przychodzących z wiekiem chorób, takich jak nowotwór albo zaburzenia układu krążenia. Badanie uwypukla fakt, że nigdy nie jest za późno, by ćwiczyć, więc czy jest to żwawy spacer do sklepu, czy zajmowanie się ogródkiem, czy bieg na dystans, ważne jest, aby ci mogli, nie przestawali być aktywni fizycznie”.

ScienceDaily, 22 października 2012

logo-z-napisem-białe