Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Rozwody mogą być zaraźliwe

Niedawne badanie przeprowadzone przez badaczy z Brown University w San Diego oraz Harvard pokazało, iż rozwód przyjaciela zwiększa ryzyko rozstania 75%. Co więcej, nawet posiadanie rozwiedzionego znajomego zwiększa ryzyko o 33%. Krótko rzecz ujmując, rozwód może być zaraźliwy.

Zespół badaczy, kierowany przez Rose McDermott z Brown University, napisał w streszczeniu badania, że „wyniki pokazują, że rozwód może się rozprzestrzeniać wśród znajomych. Zbiory rozwodów rozciągają się w sieci na dwa stopnie oddalenia”.

Zanim zacznie się odcinać się od swoich rozwiedzionych znajomych mając nadzieję na zachowanie własnego małżeństwa, należy wziąć pod uwagę kilka zastrzeżeń. Pierwszym jest to, że badacze oparli dane na słynnym badaniu Framinghama, „jednym z najdłuższych i najbardziej wpływowych badań podłużnych w kraju”. Ta grupa zaś ma większy odsetek osób białych (większość stanowią biali), lepiej wykształconych, a jej członkowie z mniejszym prawdopodobieństwem rozwiodą się w porównaniu ze średnimi w skali kraju. Tak więc, niezależnie od tego, czy wyniki są lepsze, czy gorsze w tym zakresie, wyników nie można uogólniać na cały kraj.

Analizując dane zebrane w ciągu trzech dziesięcioleci prowadzenia badania, naukowcy wykazali, że rozwód bliskiego przyjaciela może wpłynąć na małżeństwa jego znajomych, co zostało przez nich nazwane „zarażaniem sieciowym”. Teoria ta nie jest nowa – udowodniono wcześniej, że rówieśnicy mają wpływ na wagę danej osoby, oraz że posiadanie dzieci przez jakąś osobę może sprawić, iż rodzeństwo tejże osoby też będzie miało dzieci. Przeprowadzono również badania na temat tego, jak dzieci rodziców rozwiedzionych same są bardziej zagrożone rozwiedzeniem się.

Rozwodzące się osoby mogą wpływać nie tylko na swoich przyjaciół, ale również na przyjaciół przyjaciół, jako że skłonność do rozwodu roznosi się.Co istotne, zjawiska tego nie osłabia dystans geograficzny, ale osłabia je za to dystans społeczny…

Badacze napisali, że informacje te mogą pomóc zrozumieć niekorzystne skutki rozwodu, poprawić sposoby radzenia sobie, a rzucić nowe światło na dyskusję, czy fakt tego, iż 43% małżeństw w Stanach Zjednoczonych nie trwa dłużej niż 15 lat, jest problemem społecznym, czy indywidualnym.

Badacze nadmieniają również, że wnioski z badania mogą pomóc utrwalić własny związek. Jeśli rozwód jest rzeczywiście zaraźliwy i wpływa na sieci społeczne, to wówczas zjawisko to może działać również w drugą stronę. „Sugerujemy, że dbanie o trwałość małżeństwa przyjaciół może wzmocnić i zwiększyć trwałość własnego małżeństwa” – napisali badacze.

logo-z-napisem-białe