Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Rozwód jest bardziej bolesny we wcześniejszym wieku

Według wyników nowego badania przeprowadzonego przez socjologów na Michigan State University, rozwód w młodszym wieku jest bardziej szkodliwy dla zdrowia niż w późniejszym wieku. Raport z badania ukazał się w piśmie „Social Science & Medicine”. Zdaniem autorki, Hui Liu, wyniki sugerują, że ludzie starsi posiadają większe umiejętności radzenia sobie ze stresem wynikłym z rozwodu.

Liu powiedziała, że jasnym jest dla niej, iż „musimy okazywać większe społeczne i rodzinne wsparcie dla młodych rozwodników”. Jej zdaniem może to odbywać się poprzez „doradztwo w celu pomocy w przezwyciężeniu stresu, albo poprzez terapię małżeńską, lub programy prewencyjne, które utrzymają satysfakcję małżeńską”.

Liu analizowała dane pochodzące z samoopisu od 1282 uczestników z programu Americans’ Changing Lives, podłużnego badania społecznego. Liu sprawdzała różnicę w stanie zdrowia między tymi, którzy pozostawali w małżeństwie w czasie 15-letniego okresu trwania badania, oraz tymi, którzy się rozwiedli w określonym wieku, a także między różnymi pokoleniami i kohortami.

Liu pokazała, że różnica była większa u ludzi młodych. Przykładowo, pośród ludzi urodzonych w latach 50. XX wieku, ci, którzy rozwiedli się między 35 a 41 rokiem życia, mieli więcej problemów zdrowotnych w porównaniu z tymi, którzy rozwiedli się między 44 a 50 rokiem życia. Liu zaskoczyło, że z perspektywy pokoleniowej, negatywny wpływ na zdrowie był silniejszy dla urodzonych w czasie wyżu demograficznego, niż dla starszych generacji. „Oczekiwałam, że rozwód będzie słabszym czynnikiem stresu dla młodszych pokoleń, ponieważ u nich rozwody są częstsze” - powiedziała Liu.

Liu wysunęła przypuszczenie, że wynika to z faktu, iż presja na wejście w stan małżeński i pozostanie w nim była większa wśród starszych pokoleń, tak więc ci, którzy rozwiedli się byli najbardziej nieszczęśliwi w swoich małżeństwach, co powodowało, że rozwód był dla nich swoistą ulgą.

Streszczając, badanie pokazało, iż rozwodnikom szybciej psuje się zdrowie niż tym, którzy pozostają w małżeństwie. Jednakże, ci, którzy nie byli w małżeństwie przez cały czas trwania badania nie różnili się od tych, którzy czas byli w małżeństwie. „To pokazuje, że to nie małżeństwo lub rozwód jako takie wpływają na zdrowie. To proces rozwodzenia się jest stresorem i szkodzi zdrowiu” - skomentowała Liu.

ScienceDaily, 30 stycznia 2012

logo-z-napisem-białe