Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Zażywanie leków na bezsenność lub lęk może zwiększać ryzyko śmierci

Według wyników badania przeprowadzonego przez Geneviève Belleville, profesor na Université Laval w Kanadzie, zażywanie leków na bezsenność i lęk zwiększa ryzyko śmierci o 36%. Szczegóły badania zostały opublikowane w najnowszym wydaniu pisma „Candian Journal of Psychiatry”.

Dr Belleville doszła do takich wniosków poprzez analizę danych zebranych na 14 tysiącach Kanadyjczyków w badaniu Statistics Canada’s National Population Health Survey w okresie 12 lat. Dane zawierają informacje na temat statusu socjoekonomicznego, stylu życia i zdrowia Kanadyjczyków mających od 18 do 102 lat, badanych co 2 lata w latach 1994-2007.

W tym okresie, badani, którzy zażywali leki na wymienione zaburzenia mieli odsetek śmiertelności wynoszący 15,7%. Badani, którzy nie zażywali takich leków, mieli odsetek śmiertelności wynoszący 10,5%. Po wzięciu pod uwagę czynników indywidualnych, mogących mieć wpływ na ryzyko śmierci, w szczególności spożywanie alkoholu i palenie papierosów, zdrowie fizyczne, aktywność fizyczna, a także obecność lub brak objawów depresji, dr Belleville wskazała, iż zażywanie leków na sen oraz na leków likwidujących lęk było związane z 36%-owym wzrostem ryzyka śmierci.

Wysunięto wiele hipotez mogących tłumaczyć związek między zażywaniem leków, a zwiększoną śmiertelnością. Pigułki nasenne i lęki przeciwlękowe wpływają na czas reakcji, uważność oraz koordynację, a tym samym mogą sprzyjać nieszczęśliwym wypadkom. Mogą mieć ujemny wpływ na układ oddechowy, co może pogorszyć kłopoty z oddychaniem w czasie snu. Leki te są również inhibitorami centralnego układu nerwowego, co może wpływać na zdolność myślenia, a tym samym zwiększać ryzyko samobójstwa.

„Leki te to nie cukierki, zażywanie ich wcale nie jest nieszkodliwe” - skomentowała dr Belleville. „Mając na uwadze fakt, że terapie poznawczo behawioralne okazały wysoką skuteczność w leczeniu bezsenności i lęku, lekarze powinni zwyczajowo omawiać opcję takiej terapii z pacjentami. Łączenie krótkoterminowego podejścia farmakologicznego oraz leczenia psychologicznego jest obiecującą strategią dla zmniejszania lęku oraz promowania snu”.

ScienceDaily, 10 września 2010

logo-z-napisem-białe