Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Nowe badanie wskazuje na siedzibę samokontroli w mózgu

Zdolność do opóźniania gratyfikacji pozwala ludziom na osiągnięcie takich celów jak odłożenie pieniędzy na emeryturę, regularne uczęszczanie na siłownię albo obniżenie emisji gazów cieplarnianych. W artykule opublikowanym 28 marca w piśmie „Nature Neuroscience”, zespół badaczy po raz pierwszy wykazał, że zdolność ta gnieździ się w płacie czołowym mózgu: w korze przedczołowej.

Zespół pod kierownictwem psychologa Bernda Fignera z Columbia University oraz Elke Weber, założycielki Center for Decision Sciences w Columbia Business School, skorzystał z nieinwazyjnej techniki stymulacji mózgu (nazywanej przezczaszkową stymulacją magnetyczną, TMS), aby tymczasowo zaburzać funkcjonowanie lateralnej kory przedczołowej u grupy ochotników.

Z 52 zdrowych osób badanych, 1/3 otrzymała stymulację w części lewej kory przedczołowej, 1/3 w prawej części, a 1/3 otrzymała pozorną stymulację (grupa kontrolna). Po stymulacji, ochotnicy byli proszeni o dokonywanie wyborów między mniejszymi nagrodami otrzymywanymi od razu, a większymi nagrodami otrzymywanymi później.

„Kiedy zaburzyliśmy czynność lewej części kory przedczołowej, ludzie częściej wybierali natychmiastowe nagrody” - powiedział Figner.

Znaczenie

„Istnieje ogólna, bardzo istotna potrzeba zrozumienia zdolności do opóźnienia gratyfikacji tego rodzaju decyzji” - powiedział Figner. „Zdolność ta uwidacznia się nie tylko w wielu decyzjach, które codziennie podejmujemy, ale również w zaburzeniach psychiatrycznych powiązanych z kontrolą impulsów, np. nadużywaniem substancji odurzających. Ponadto, dzieci i nastolatki również mają kłopoty z odraczaniem gratyfikacji. W tych grupach wiekowych lateralna kora przedczołowa nie jest jeszcze w pełni rozwinięta. Jest to kolejny element puzzli ukazujący, dlaczego osobom młodym trudniej odroczyć gratyfikację”.

ScienceDaily, 31 marca 2010

logo-z-napisem-białe