Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Panuj nad sobą! Powstrzymywanie prostych ruchów ciała obniża skłonność do hazardu i pijaństwa

Czy chcesz przestać pić, podejmować mniej ryzykowne decyzje finansowe i zarzucić hazard? Naukowcy sugerują, aby ćwiczyć powstrzymywanie prostych ruchów ciała.

Chociaż kontrolowanie ryzykownych działań może wydawać się odległe powstrzymywaniu ruchów ciała, badania wykazują, że mózg w obu rodzajach sytuacji działa podobnie. Oznacza to, że większa sprawność w jednym rodzaju sytuacji będzie też zwiększała sprawność w drugim. Związek ten może mieć istotne implikacje dla leczenia różnego rodzaju zachowań związanych z uzależnieniem – a także osób podejmujących najważniejsze decyzje na Wall Street.

Aby zbadać ten związek, zespół naukowców kierowany przez Fredericka Verbruggena z Uniwersytetu w Exeter w Anglii wykonał 3 eksperymenty. Badano decyzje dotyczące ryzyka w grach komputerowych. W pierwszym eksperymencie, 44 ludziom zapłacono ok. 10 dolarów za granie na komputerze, a także premie za ewentualne dodatkowe wygrane. Uczestnicy podejmowali decyzję w stawianiu na jedną z sześciu kolumn, z których każda miała inną kwotę pieniędzy. Im większa potencjalna wygrana, tym mniejsza szansa zwycięstwa – tak więc stawianie na wyższe kwoty było równoznaczne z większym ryzykiem, jako że groźba strat też była największa. Badani podejmowali decyzję mając niewiele czasu na zastanowienie się; upływ czasu był wskazywany przez odpowiedni wskaźnik na ekranie.

Jedna z grup została pouczona, aby wciskać dodatkowy klawisz, gdy wskaźnik zmieniał kolor na czarny, co miało miejsce w około 1/3 przypadków. Inni gracze mieli powstrzymać się przed dotykaniem jakiegokolwiek klawisza – co było dokładną odwrotnością tego, co mieli robić przez resztę czasu – gdy czarny kolor pojawiał się na wskaźniku.

Naukowcy wykazali, że badani, którzy mieli powstrzymać się przed uderzaniem w klawisze, z 10% lub 15% mniejszym prawdopodobieństwem podejmowali ryzykowne decyzje. W dwu pozostałych eksperymentach – w jednym z nich powstrzymywanie się zachodziło na 2 godziny przed obstawianiem – otrzymano podobne wyniki.

Autorzy sądzą, że „zwiększona ostrożność motoryczna, zasadnicza właściwość zadania polegającego na powstrzymywaniu się, obniża skłonność do podejmowania ryzyka w przypadku decyzji finansowych”.

Autorzy cytują także badanie pokazujące, że trudność w powstrzymywaniu się od tego rodzaju ruchów jest silnym predyktorem nawrotów u ludzi uzależnionych od hazardu, podobnie jak i u ludzi z zaburzeniami odżywiania. Ludzie nadużywający lub uzależnieni od narkotyków również mają trudności z tego typu zadaniami.

Związek ten otwiera nowe pole badań nad uzależnieniami. Na przykład, niedawne badanie przeprowadzone na pijących dużo piwa holenderskich studentach, wykazało, że wytrenowanie studentów w powstrzymywaniu się od naciskania klawiszy, gdy przed oczyma mają komputerowe obrazki związane z piwem, pomogło obniżyć picie u nich o 30%.

Z drugiej strony, w badaniu nad palaczami marihuany, naukowcy przekonali się, że ci, którzy byli bardziej skłonni, aby pociągnąć dżojstik do siebie, gdy pokazywano im obrazki związane z konopią siewną [cannabis], byli również bardziej skłonni do tego, aby zwiększyć spożywanie marihuany na przestrzeni następnych 6 miesięcy – w porównaniu z tymi, którzy dżojstik przesuwali od siebie.

Autorzy omawianego na początku badania, opublikowanego online w Psychological Science, konkludują: „Wykazany w tym badaniu związek pomiędzy proaktywną kontrolą motoryczną i decyzjami finansowymi w hazardzie daje nadzieję na nowe badania nad terapiami klinicznymi koncentrującymi się nad inhibicją motoryczną”.

Dla ludzi uzależnionych, terapia polegająca na omawianej inhibicji motorycznej, mogłaby się okazać ulgą: w odróżnieniu od wielu obecnych terapii, pracochłonnych i często wymagających bolesnego ujawniania swojego wnętrza a także wydarzeń życiowych, rozwijałaby najistotniejsze umiejętności mające pomóc w wyjściu z nałogu poprzez proste granie na komputerze.

Może nawet moglibyśmy zachęcić bankierów z Wall Street, aby potrenowali.

Więcej na stronie: http://healthland.time.com/2012/06/15/control-yourself-inhibiting-physical-action-cuts-risky-gambling-and-drinking/#ixzz1yeNeClhp

Maja Szalavitz, 15 czerwca 2012

logo-z-napisem-białe