Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Dlaczego walczymy: Mężczyźni spinają się w sytuacjach stresujących, a kobiety wykazują zwiększoną koordynację mózgu, gdy patrzą na twarze wyrażające gniew

Niedawne badanie naukowców z USC wykazało, że mężczyźni zestresowani, patrząc na twarze wykrzywione gniewem mają niską aktywność w obszarze mózgu odpowiedzialnym za rozumienie emocji innych. Oznacza to, że cicha, stoicka odpowiedź na stres może być rzeczą właściwą dla mężczyzn.

„Są to pierwsze wyniki wskazujące na to, że różnice płciowe w zachowaniach społecznych pod wpływem stresu rozciągają się do jednej z podstawowych interakcji międzyludzkich – odczytywaniu wyrazu twarzy drugiego człowieka” – powiedziała Mara Mather, dyrektorka Emotion and Cognition Lab w USC.

W artykule, który ukazał się 6 października w piśmie NeuroReport, Mather i jej współpracownicy omawiają serię testów wskazujących na to, że pod ostrym stresem, mężczyźni mieli słabszą odpowiedź na wyrazy twarzy, a w szczególności na strach i gniew.

Zarówno u kobiet i u mężczyzn patrzenie na zdjęcia twarzy aktywowało część mózgu, która jest odpowiedzialna za podstawowe przetwarzanie wizualne [ang. fusiform face area] i w częściach mózgu odpowiedzialnych na rozumienie i interpretowanie wyrazu twarzy.

Jednakże mężczyźni w czasie ostrego stresu wykazywali zmniejszoną aktywność nie tylko w pierwszym z tych obszarów, ale również zmniejszona koordynację między różnymi częściami mózgu, które pomagają w rozumieniu wyrażanych na twarzy emocji.

Kobiety w czasie stresu mają dokładnie odwrotnie – mają zwiększoną aktywność w obszarze fusiform face area i wzmożoną koordynację w regionach mózgu odpowiedzialnych za rozumienie emocji, w porównaniu z grupą kontrolną.

Manipulowano poziomem kortyzolu (wskaźnika stresu) poprzez stresowy test zimna [cold pressor stress test polega na włożeniu ręki do lodowatej wody na 60 s – przyp. tłum.] i nie stwierdzono różnic płciowych w poziomie kortyzolu lub zmiany poziomu kortyzolu.

Mężczyźni i kobiety poddani stresowi równie dobrze zapamiętywali twarze, co badani w grupie kontrolnej.

„Wyniki wskazują, że doświadczanie ostrego stresu wpływa na aktywność mózgu i interakcje między jego obszarami w sposób biegunowo odmienny dla kobiet i mężczyzn” – powiedziała Mather, profesor nadzwyczajny gerontologii i psychologii na USC David School of Gerontology i USC College of Letters, Arts and Sciences.

„Poddani stresowi mężczyźni wycofują się społecznie, natomiast kobiet szukają emocjonalnego wsparcia” – powiedziała Mather.

Wcześniejsze badania dowiodły kluczowej roli wyspy w symulowaniu doświadczenia innych i płata skroniowego w rozumieniu emocji innych. Oba te obszary są częścią obwodu – razem z obszarem czołowym dolnym i ciałem migdałowatym – które odpowiadają za empatię i rozumienie sytuacji społecznych.

Zbadano 47 praworęcznych ludzi nie palących papierosów. Wszyscy uczestnicy zostali poproszeni o powstrzymanie się od ćwiczeń fizycznych i kofeiny na godzinę przed badaniem. Żaden z badanych nie zażywał hormonalnych środków antykoncepcyjnych ani sterydów.

Autorami badania są również Nichole Lighthall, Lin Nga z USC Davis School of Gerontollogy oraz Marissa Gorlick z Uniwersytetu w Teksasie. Badanie ufundował National Institute on Aging.

ScienceDaily, 28 września 2010

logo-z-napisem-białe