Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Jakimi matkami są feministki?

Jakimi matkami są feministki? Według niedawnego badania przeprowadzonego przez Miriam Liss oraz Mindy Erchull z Uniwersytetu Mary Washington w Stanach Zjednoczonych, dla matek-feministek bardzo ważne są pracochłonne i czasochłonne zachowania związane z przywiązaniem rodzicielskim – zespoły technik rodzicielskich skoncentrowanych na dziecku, w których potrzeby dziecka są zaspokajane tak, jak pragnie tego dziecko, a nie tak, jak pragnie tego rodzic. Raport z badania został opublikowany w piśmie „Sex Roles”.

Feministki często są przedstawiane w mediach jako osoby będące przeciwne rodzinie i macierzyństwu. Stereotypowe założenie, że feministki nie interesują się opieką nad dziećmi, przyczyniło się do negatywnego postrzegania przez społeczeństwo ruchu feministycznego.

Liss i Erchull chciały sprawdzić, w jakim celu feministki popierały rodzicielstwo oparte na przywiązaniu rodzicielskim. Interesowały się również kwestią, czy stereotypy na temat feministek odpowiadają rzeczywistości.

Badaczki zrekrutowały 431 amerykańskich kobiet (147 matek-feministek, 75 feministek-nie-matek, 143 matek-nie-feministek, oraz 66 nie-feministek-i-nie-matek). Kobiety wypełniały internetową ankietę na temat feminizmu i macierzyństwa. Kwestionariusz służył ocenie ich zapatrywań na trzy różne praktyki związanych z przywiązaniem rodzicielskim – karmienie piersią przez długi okres czasu, spanie w jednym łóżku z dzieckiem i częste trzymanie dziecka na rękach – a także ich poglądu na ustalenie sztywnej rutyny codziennej dla dziecka. Uczestniczki następnie były proszone o odpowiedzenie na pytania w sposób taki, jak ich zdaniem uczyniłaby typowa feministka.

Wyniki pokazały, że feministki popierały przywiązanie rodzicielskie częściej, niż nie-feministki, a nie-feministki z większym prawdopodobieństwem były skłonne ustalić dla dziecka codzienną, sztywną rutynę. Wyniki sugerują, że przywiązanie rodzicielskie jest typem rodzicielstwa, który jest atrakcyjny dla feministek.

Co ciekawe, nie-feministki, w szczególności te będące matkami, mają błędne poglądy na temat stereotypowej feministki, która w ich oglądzie jest osobą niezainteresowaną czasochłonnymi i pracochłonnymi praktykami przywiązania rodzicielskiego. Nie-feministki uznawały feministki za mniej zainteresowane przywiązaniem rodzicielskim, kiedy to w rzeczywistości feministkom było ono bliższe.

Liss i Erchull konkludują: „Nasze wyniki sugerują, że powszechnie występujący stereotyp mówiący, że feministki są przeciwne związkom romantycznym i rodzinnym jest nieprawdziwy. Nasze dane wskazują, że to w rzeczywistości feministkom są bliższe praktyki przywiązania rodzicielskiego”.

 

„Science Daily”, 11 czerwca 2012

logo-z-napisem-białe