Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Ludzie, których rodzice często się kłócą, częściej mają w późniejszym życiu problemy ze zdrowiem psychicznym

Jak pokazało badanie opublikowane w piśmie „Journal of Epidemiology and Community Heath”, ludzie, których rodzice byli brutalni wobec siebie nawzajem, są bardziej zagrożeni problemami psychicznymi w wieku dorosłym.

Naukowcy badali wpływ, jaki wzajemna gwałtowność między rodzicami wywiera na dzieci poprzez obserwowanie ich zdrowia psychicznego w wieku dorosłym.

Wzajemna przemoc rodziców jest formą znęcania się mającą skutki dla rozwoju dziecka, jednak tylko w niektórych krajach jest postrzegana jako czynnik ryzyka dla pojawiających się później problemów zdrowotnych.

Autorzy przebadali 3023 osób dorosłych w Paryżu i jego okolicach przeprowadzając środowiskowe wywiady w ich domach.

Ludzie, którzy zgodzili się na przebadanie, brali wcześniej udział w badaniu podłużnym przeprowadzanym przez paryski ośrodek badań nad zdrowiem.

Naukowcy sprawdzali występowanie depresji, podejmowane próby samobójcze, przemoc rodzinną w stosunku do partnera i dziecka a także skłonność do picia alkoholu.

Pytano również uczestników o przykre doświadczenia z dzieciństwa takie jak odizolowanie od rodziców, rozwód rodziców, śmierć rodzica lub skazanie rodzica na więzienie, alkoholizm, przemoc fizyczną lub seksualną, a także stresory społeczne takie jak słabe zdrowie u rodzica, problemy z mieszkaniem, przedłużający się brak pracy rodzica oraz problemy finansowe.

Spośród przebadanych osób, 16% mówiło, że, zanim skończyli 18 lat, byli świadkami przemocy między rodzicami, co zdarzało się najczęściej w pewnych określonych sytuacjach. Na przykład, 8-krotnie częściej zdarzało się to, jeśli rodzice byli alkoholikami.

Inne czynniki są również istotne. Bycie świadkiem przemocy było częstsze w przypadku, gdy rodzina miała problemy finansowe lub problemy z mieszkaniem, rodzice obłożnie chorowali lub nie mieli pracy.

Po wzięciu pod uwagę stresorów rodzinnych i społecznych, naukowcy pokazali, że ludzie, którzy byli świadkami przemocy między rodzicami byli 1,4-krotnie bardziej zagrożeni depresją, 3-krotnie bardziej przemocą małżeńską, 5-krotnie częściej stosowali przemoc wobec własnego dziecka oraz 1,75-krotnie częściej uzależniali się od alkoholu.

Autorzy konkludują: „Zwiększenie prewencji i zapobieganie przemocy domowej, w tym tej między rodzicami, jest sprawą społeczną i kwestią dobrostanu przyszłych pokoleń”.

 

„Science Daily”, 28 maja 2009

logo-z-napisem-białe