Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Rodzice wpajają winę – dziecko odczuwa dystres

Gdy rodzice wpajają dzieciom poczucie winy, dzieci nawet dzień później odczuwają dystres. Badanie na temat tego zjawiska zostało przeprowadzone przez Kaisę Aunolę, Asko Tolvanenena, Jaana Viljaranta oraz Jari-Erika Nurmiego na Uniwersytecie w Jyväskylä w Finlandii.

Wyniki pokazały, że wzorzec wpajania dzieciom winy zmienia się z dnia na dzień. Kiedy rodzice silnie starali się wpoić dziecku poczucie winy danego dnia, następnego dnia odczuwało ono wysoki poziom dystresu oraz gniewu.

Rodzic, wpajając poczucie winy, stara się wpłynąć na zachowanie dziecka wykorzystując środki psychologiczne zamiast bezpośrednio wyznaczać granice i karać, gdy zostaną one przekroczone. Na przykład, rodzic może wypomnieć dziecku, jak wiele wysiłku dla niego poświęca, albo jaki wstyd musi odczuwać z powodu jego zachowania. Taki styl rodzicielstwa jest typowy dla rodziców, którzy sami odczuwają dystres albo są zmęczeni. Badania przeprowadzone przez Aunolę i współpracowników pokazały, że choć wpajanie winy zarówno przez matkę i ojca zwiększa codzienny stres dziecka, rola ojca jest szczególnie istotna.

Zespół badawczy kierowany przez profesora Kaisę Aunolę jest sponsorowany przez Akademię Finlandzką oraz Jacobs Foundation. W projekcie, codzienne interakcje między 150 dziećmi i ich rodzicami oraz nauczycielami były śledzone przez pierwszą klasę szkoły podstawowej przy wykorzystaniu metody prowadzenia dziennika.

 

22 marca 2013

logo-z-napisem-białe