Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Psychoterapeutyczne leczenie depresji zmienia parametry biologiczne...

Grupa niemieckich badaczy wykazała, że zwiększenie fosforyzowanego CREB (pCREB) [białko wiążące z elementem odpowiedzi na cAMP] jest związane z odpowiedzią, jaką wywołuje terapia i nie zależy od farmakologicznych interwencji albo poziomu plazmy czynnika wzrostu pochodzenia mózgowego (BDNF). Po raz pierwszy związano komórkowe markery biologiczne z odpowiedzią na leczenie psychoterapeutyczne.

CREB i ich interakcja z czynnikiem wzrostu pochodzenia mózgowego [BDNF] są kluczowymi elementami w ścieżkach transdukcji sygnałowej istotnych dla zdolności regeneracji komórkowej i neuroplastyczności. Odgrywają one decydującą rolę w koncepcji zmodyfikowanej neuroplastyczności [altered neuroplasticity] w depresji klinicznej.

Autorzy badania wykazali wcześniej, że zwiększenie fosforyzowanego CREB (pCREB) w limfocytach T jest znacząco powiązane z kliniczną poprawą u pacjentów leczonych antydepresantami. W niniejszym badaniu, skoncentrowano się na pacjentach leczonych jedynie za pomocą psychoterapii, aby wykluczyć bezpośrednie działanie środków farmakologicznych.

Poza pCREB, mierzono również poziom plazmy BDNF. pCREB w limfocytach T jest określana przez western blot [metoda wykrywania białek], natomiast poziom plazmy BDNF poprzez fazę stałą testu immunoenzymatycznego. Psychopatologia została oceniona testem Hamilton Rating Scale for Depression (HAMD).

Trzydziestu pacjentów spełniających kryteria epizodów depresji klinicznej DSM-IV zostało zaproszonych na 6-tygodniowe badanie. Byli poddani interpersonalnej psychoterapii z częstością dwóch sesji na tydzień. Po 6 tygodniach terapii, 17 pacjentów uzyskało odpowiedź (redukcja 50% podstawy HAMD); po 1 tygodniu leczenia, pCREB wzrosło znacząco w porównaniu z członkami grupy, która nie uzyskała odpowiedzi. Pomiar poziomów plazmy BNDF nie ujawnił żadnych różnic między grupą, która uzyskała odpowiedź, i tą, która nie uzyskała odpowiedzi.

Ponadto, korelacje między poziomami plazmy BDNF i pCREB nie były istotne. Wczesne zwiększenie poziomu pCREB było związane z odpowiedzią na leczenie i nie zależy od interwencji farmakologicznej lub poziomu plazmy BDNF. Po raz pierwszy wykazano, że komórkowe markery biologiczne mogą być związane z odpowiedzią na psychoterapię.

„Science Daily”, 6 lipca 2009

logo-z-napisem-białe