Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Biologiczny związek stresu, niepokoju i depresji – odnaleziony

Naukowcy z Uniwersytetu Zachodniego Ontario odkryli biologiczny związek stresu, niepokoju i depresji. Poprzez rozpoznanie mechanizmu łączenia w mózgu, w ważnym badaniu prowadzonym przez Stephena Fergusona z Instytutu Badawczego Robarts dokładnie pokazano, w jaki sposób stres i niepokój prowadzą do depresji. Badanie przedstawia również molekułę inhibicyjną opracowaną przez Fergusona, która może stać się nowym, lepszym sposobem leczenia niepokoju, depresji i innych powiązanych zaburzeń.

Wyniki zostały opublikowane online w piśmie „Nature Neuroscience”. Ferguson, Ana Magalhaes i ich współpracownicy przeprowadzili na myszach serię eksperymentów molekularnych, dzięki czemu odkryli ścieżkę połączenia i sprawdzili nowy inhibitor. „Nasze wyniki sugerują, że może istnieć szansa na opracowanie nowej generacji leków, które będą mogły być użyte, aby selektywnie uderzyć w chorobę, a przez to skuteczniej z nią walczyć” – mówi Ferguson, dyrektor Grupy Badawczej Mózgu Molekularnego w Robartsie i profesor wydziału fizjologii i farmakologii w Western Schulich School of Medicine & Dentistry. „Przeszliśmy od mechanizmu do myszy i następnym etapem będzie sprawdzenie, czy możemy wykorzystać rozwinięty przez nas inhibitor i zamienić go w środek farmaceutyczny”. Badanie zostało przeprowadzone we współpracy z Hymiem Anismanem z Uniwersytetu w Carleton, a sfinansowane przez Kanadyjski Instytut Badań nad Zdrowiem (Canadian Institutes of Health Research). „Według Światowej Organizacji Zdrowia, depresja, niepokój i inne zaburzenia nastroju dzielą wątpliwy zaszczyt bycia najczęstszymi przypadkami chorób przewlekłych” – mówi Anthony Philips, dyrektor naukowy Instytutu Neuronauk, Zdrowia Psychicznego i Uzależnień w CIHR. „Dzięki wykorzystaniu możliwości biologii molekularnej, Stephen Ferguson i współpracownicy dają wgląd, który może stać się kluczem do polepszenia życia wielu ludzi dzięki umożliwieniu walki z tymi rodzajami zaburzeń umysłowych”.

Mechanizm łączenia w badaniu to interakcja kortykotropiny uwalniającej receptor czynnikowy 1 (CRFR1) [ang. factor receptor – przyp. tłum.] oraz specyficznych typów receptorów serotoniny (5-HTR). Chociaż nikt nie był w stanie połączyć tych dwu receptorów na poziomie molekularnym, badanie pokazało, że CRFR1 zwiększa poziom 5-HTR na powierzchni komórek w mózgu, co może być przyczyną nieprawidłowego wysyłania sygnału przez mózg. Ponieważ aktywacja CRFR1 prowadzi do niepokoju w odpowiedzi na stres, a 5-HTR prowadzi do depresji, badanie pokazuje jak stres, niepokój i depresja łączą się poprzez różne procesy w mózgu. Co ważniejsze, inhibitor opracowany przez laboratorium Fergusona blokuje 5-HTR w walce z niepokojem i potencjalnie depresją – u myszy.

Głęboka depresja często występuje wraz z zaburzeniem lękowym u pacjentów; ich przyczyny są silne związane ze stresowymi wydarzeniami. Stresowe wydarzenia mogą uczynić również symptomy niepokoju i depresje jeszcze ostrzejszymi. Poprzez odkrycie i zablokowanie ścieżki odpowiedzialnej za związek między stresem, niepokojem i depresją, Ferguson nie tylko daje pierwszy biologiczny dowód tego związku, lecz również staje się pionierem rozwoju potencjalnego leku i skuteczniejszego leczenia.

„Science Daily”, 11 kwietnia 2010

logo-z-napisem-białe