Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Rozwód boli bardziej w młodszym wieku

Wedle nowego badania przeprowadzonego na Michigan State University, rozwód w młodym wieku jest bardziej szkodliwy dla zdrowia niż rozwód w wieku późniejszym.

Hui Liu powiedział, że wyniki – opublikowane w piśmie „Social Science & Medicine” – sugerują, iż ludzie starsi mają wyższe umiejętności w radzeniu sobie ze stresem wynikłym z rozwodu.

„Jasne jest, że młodszym rozwodnikom i rozwódkom trzeba udzielać więcej rodzinnego i społecznego wsparcia” – powiedział Liu profesor socjologii. „Pomoc może polegać na doradztwie w radzeniu sobie ze stresem albo ofercie terapii małżeńskiej lub programem prewencyjnym mającym na celu podtrzymanie satysfakcji małżeńskiej”.

Liu analizowała uzyskane za pomocą samoopisu dane od 1282 osób badanych w ramach Americans’ Changing Lives, długoterminowego badania społecznego. Mierzyła rozdźwięk między stanem zdrowia tych, którzy pozostawali w związku małżeńskim w ciągu 15-letniego okresu badawczego a samopoczuciem tych, którzy się rozwiedli w określonym wieku – oraz między kolejnymi pokoleniami.

Liu wykazała, że rozdźwięk był większy u ludzi młodszych. Na przykład, wśród ludzi urodzonych w latach 50., ci, którzy się rozwiedli mając od 35 do 41 lat, mieli więcej problemów zdrowotnych w porównaniu z ich ludźmi, którzy mając tyle samo lat ciągle pozostawali w związku małżeńskim, lub którzy rozwiedli się mając od 44 do 50 lat.

Z perspektywy pokoleniowej, negatywny wpływ na zdrowie był silniejszy u osób z pokolenia wyżu demograficznego, niż w starszych pokoleniach, co zaskoczyło Liu.

„Spodziewałam się, że rozwód będzie mniej stresujący dla młodszych pokoleń, ponieważ u nich rozwody występują dużo częściej” – powiedziała.

Liu powiedziała, że może to wynikać z nacisku społecznego, aby żenić się/wychodzić za mąż i pozostawać w związku małżeńskim, którego trwałość dla starszych pokoleń miała większą wartość, więc małżeństwa tych, którzy się rozwiedli, należały do najbardziej nieszczęśliwych, przez co odczuwali pewną ulgę przy rozwodzie.

Ogólnie rzecz biorąc, badanie wykazało, że ci, którzy się rozwiedli, doświadczyli szybszego pogorszenia stanu zdrowia, niż ci którzy pozostawali w małżeństwie. Jednakże, ci którzy przez cały czas trwania badania byli rozwiedzeni, nie różnili się od tych, którzy pozostawali w związku małżeńskim.

„Pokazuje to, że to nie status męża/żony lub rozwodnika per se wpływa na zdrowie, lecz proces przechodzenia od związku małżeńskiego do rozwodu jest stresujący i szkodzi zdrowiu” – powiedziała Liu.

„Science Daily”, 20 stycznia 2012

logo-z-napisem-białe