Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Psychoterapia jest skuteczna, ale zbyt rzadko się ją wykorzystuje

Według przeprowadzonej przez American Psychological Association metaanalizy badań, psychoterapia jest skuteczna, obniża zapotrzebowanie na usługi służby zdrowia i na długą metę poprawia zdrowie.

Jednakże, według danych rządowych oraz danych towarzystw ubezpieczeniowych, wykorzystanie psychoterapii w leczeniu ludzi z zaburzeniami psychicznymi lub behawioralnymi osłabło w ciągu ostatniej dekady, natomiast zwiększyło się wykorzystanie leków.

„Każdego dnia konsumenci są bombardowani reklamami, które przedstawiają leki jako odpowiedź na ich problemy. Naszym celem jest pomoc konsumentom w ocenie takiego przekazu przy wykorzystaniu informacji opartych na badaniach dotyczących tego, jak psychoterapia może zapewnić im bezpieczną i długoterminową poprawę zdrowia fizycznego i psychicznego” – powiedziała Melba J. T. Vazquez, była przewodnicząca American Psychological Association, które poprowadziło projekt dotyczący oceny efektywności psychoterapii.

W rezultacie tego projektu, ciało zarządcze APA przyjęło rezolucję o efektywności psychoterapii. Cytuje się w niej ponad 50 ocenionych przez środowisko naukowe badań nad psychoterapią i jej skutecznością w leczeniu spektrum problemów zdrowotnych w różnych grupach, wliczając dzieci, mniejszości oraz osoby starsze.

Kluczowe spostrzeżenia wymienione w rezolucji:

  • Badania pokazują, że psychoterapia jest skuteczna dla wszelkich rodzajów psychicznych i behawioralnych zaburzeń u wszelkich grup społecznych. Średni rezultat psychoterapii jest większy niż rezultat osiągany wskutek leczenia medycznego.
  • Wielostronne, metaanalityczne badania wykazały, że psychoterapia obniża niedostosowanie, zachorowalność oraz śmiertelność, poprawia funkcjonowanie zawodowe i obniża skalę hospitalizacji psychiatrycznej.
  • Psychoterapia uczy pacjentów umiejętności życiowych, które trwają długo po zakończeniu terapii. Skutki psychoterapii są trwalsze niż leczenie psychofarmakologiczne i rzadko przynosi szkodliwe skutki uboczne.
  • Chociaż leki są właściwe w pewnych przypadkach, badania pokazują, że połączenie leków oraz psychoterapii jest często najskuteczniejszym środkiem w leczeniu depresji i zaburzeń lękowych. Należy również nadmienić, że skutki psychoterapii – odnosi się to do różnych grup wiekowych i różnych zaburzeń psychicznych i fizycznych – są porównywalne lub lepsze ze skutkami terapii lekowej w przypadku tych samych zaburzeń, przy czym nie niosą ryzyka potencjalnie szkodliwych skutków ubocznych, często występujących po zażyciu leku.

„Kiedy Amerykanie zmagają się z wiecznie drożejącym kosztem obsługi służby zdrowia, ważne jest, aby konsumenci i ludzie podejmujący decyzje o opiece zdrowotnej rozumieli potencjalną wartość psychoterapii – lepszy rezultat oraz niski koszt leczenia” – powiedział Vasquez. „APA cały czas popiera współpracę psychoterapii z innymi działami służby zdrowia. Psychoterapia jest wysoce skuteczna, ale tylko wtedy, gdy pacjenci mają do niej dostęp”.

„Science Daily”, 9 sierpnia 2012

logo-z-napisem-białe