Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Psychopatia związana ze specyficznymi nieprawidłowościami strukturalnymi w mózgu

Niedawne badania pokazały najmocniejsze jak dotąd dowody, że psychopatia jest związana ze specyficznymi nieprawidłowościami strukturalnymi w mózgu. Badanie, prowadzone przez naukowców z londyńskiego Instytutu Psychiatrii w King’s College, jest pierwszym, które potwierdziło, że psychopatia jest odrębną neurorozwojową podgrupą osobowości dyssocjalnej (ASPD).

Większość brutalnych przestępstw popełnianych jest przez małą grupę mężczyzn o osobowości dyssocjalnej. W przybliżeniu połowa więźniów płci męskiej w Anglii i Walii spełnia kryteria diagnostyczne osobowości dyssocjalnej. Większość tych mężczyzn nie jest prawdziwymi psychopatami. Charakteryzuje ich emocjonalna chwiejność, impulsywność i wysoki poziom zaburzeń lękowych i nastroju. Zwykle reagują agresją w odpowiedzi na postrzegane zagrożenie lub poczucie frustracji.

Niemniej, około jednej trzeciej tych mężczyzn spełnia dodatkowe kryteria diagnostyczne dla psychopatii. Charakteryzuje ich brak empatii i wyrzutów sumienia, wykorzystują agresję jako sposób wymuszenia otrzymania tego, czego chcą (pozycji społecznej, pieniędzy itp.). Poprzednie badania pokazały, że mózgi psychopatów różnią się strukturalnie od mózgów ludzi zdrowych, jednak aż dotąd nikt nie badał tych różnić w populacji brutalnych przestępców z osobowością dyssocjalną.

Dr Nigel Blackwood z Instytutu Psychiatrii w King’s College, główny autor badania, powiedział: „Dzięki skanerom fMRI wykryliśmy, że psychopaci mają nieprawidłowość strukturalną w kluczowym obszarze ‘mózgu społecznego’ w porównaniu z tymi, którzy mieli jedynie osobowość dyssocjalną. Jest to kolejny dowód na to, że psychopatia jest istotną podgrupą osobowości dyssocjalnej, jednak z innym podłożem neurobiologicznym i wymagającym innego leczenia”.

„W obrębie grupy ludzi zdiagnozowanych z osobowością dyssocjalną występują istotne behawioralne różnice, w zależności od tego, czy mają również psychopatię. Tych bez psychopatii określamy jako ‘gorącogłowych’, natomiast tych z psychopatią nazywamy ‘zimnosercymi’. ‘Zimnoserca’ grupa psychopatów, w porównaniu z ‘gorącogłowymi’, wkracza na ścieżkę przestępczą wcześniej, zakres i waga ich zachowań przestępczych jest poważniejsza. Gorzej odpowiada na programy leczenia dla dorosłych. Wiemy, że te różnice behawioralne są odzwierciedleniem bardzo specyficznych nieprawidłowości strukturalnych w mózgu, które leżą u podłoża psychopatycznych zachowań, takich jak głęboki deficyt we współodczuwaniu dystresu u innych osób”.

W badaniu wykazano, że psychopaci mają istotnie zmniejszoną istotę szarą w specyficznej części kory przedczołowej [ang. anterior rostral prefrontal cortex – przyp. tłum.] w porównaniu z nie-psychopatami i całkowicie zdrowymi ludźmi. Obszary te są ważne w zrozumieniu emocji i intencji  innych ludzi; są aktywowane przy myśleniu o zachowaniach moralnych.  Uszkodzenie w tym rejonie upośledza empatię, jest przyczyną słabej odpowiedzi na strach i dystres oraz braku „samoświadomych” emocji takich jak poczucie winy lub wstyd.

Dr Blackwood tłumaczy: „Rozpoznanie i zdiagnozowanie tej podgrupy brutalnych przestępców poprzez skany mózgu ma istotne znaczenie dla leczenia. Nie-psychopaci, bez strukturalnych uszkodzeń w mózgu będą mieli pożytek z leczenia kognitywno-behawioralnego. Optymalne leczenie dla psychopatów na tym poziomie badań nie jest jeszcze znane”.

Badanie zostało ufundowane z grantów badawczych z Ministerstwa Sprawiedliwości, Deparment of Health, Psychiatry Research Trust, NIHR Biomedical Research Centre w południowym Londynie, Maudsley NHS Foundation Trust i Instytut Psychiatrii w King’s College.

„Science Daily”, 7 maja 2012

logo-z-napisem-białe