Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Przyjemne drobnostki: codzienna wdzięczność wzmacnia związek romantyczny

Duże tempo naszego życia sprawia czasem, że tracimy nad nim kontrolę i przestajemy troszczyć się o różne drobnostki, które mogą przydać kolorytu naszemu życiu i sprawić, że nasi ukochani poczują się docenieni. Nowy artykuł w „Personal Relationships” wskazuje sposoby okazywania wdzięczności, poprzez które możemy zadbać o nasz związek oraz osiągnąć i utrzymać satysfakcję ze związku.

Ludzie są wzajemnie od siebie zależni, wszyscy ciągle wzajemnie coś dla siebie robią. To, że jedna osoba coś dla drugiej robi, nie znaczy, że efektem tego będzie wdzięczność. Poza możliwością nie zauważenia życzliwego gestu, można zareagować nań na wiele sposobów: niechęcią, niezrozumieniem, poczuciem zaciągnięcia długu.

Jak udowodniono, pozytywne myślenie ma długotrwały, konstruktywny wpływ na nasze życie emocjonalne. Rozszerzenie tych pozytywnych emocji i wdzięczności na naszych partnerów romantycznych może zwiększyć korzyść z pozytywnego myślenia dziesięciokrotnie – ogłosili autorzy niedawnego badania. Główna autorka, dr Sara Algoe, powiedziała: „Uczucie wdzięczności i szczodrość są pomocne w umacnianiu naszych związków z ludźmi, na których nam zależy; wynagradza dającego na równi z biorącym”. Autorzy przekonują, że wdzięczność jest przystosowawcza i ma na celu pomoc w znalezieniu i związaniu nas z ludźmi, którym zależy na naszym dobrobycie.

Wydarzenia takie jak celebracyjny obiad przygotowywany przez jednego partnera, gdy drugi otrzymał awans, zabieranie dzieci do zoo, aby partner mógł chwilę czasu spędzić w spokoju, albo przywiezienie partnerowi ulubionej kawy – to są przykłady wyrażania wdzięczności, które mogą wzmocnić związek romantyczny, jeśli biorca czuje w odpowiedzi wdzięczność.

Autorzy badali 65 par, które żyły w satysfakcjonujących i zaangażowanych związkach. Śledzili codzienne zmiany w satysfakcji ze związku i więzi. Te nieduże zwyżki i zniżki w jakości związku były po części pochodną uczuć wdzięczności. Ich działanie na związek było obserwowane nawet dzień po tym, gdy została ona wyrażona. Badanie to pokazuje więc, że nawet codzienna wdzięczność jest istotnym mechanizmem w bliskich związkach.

Autorzy badania przekonują, że ta emocjonalna odpowiedź może być korzystna zarówno dla związku, który się chwieje, ale również dla związku, który jest trwały i satysfakcjonujący – choćby drobny wyraz wdzięczności może ogromnie przyczynić się do wzmocnienia więzi. Poprzez czasową zmianę perspektywy w związku, codzienna wdzięczność działa wzmacniająco na związek romantyczny.

Jednakże, autorzy ostrzegają, że codzienna emocjonalna odpowiedź oparta na poczuciu zaciągnięcia długu nie przyczyniała się do podtrzymania związku. Poczucie zaciągnięcia długu pociąga za sobą chęć  rewanżu. Może to sprawić, że związek będzie funkcjonował poprawnie, ale nie da tylu korzyści i nie będzie długoterminowo rozwijał się, jak to ma miejsce w przypadku wyrażenia wdzięczności. „Wdzięczność wyzwala kaskadę poruszeń we wnętrzu osoby, dziejących się w tej danej chwili, co zmienia sposób postrzegania dobroczyńcy oraz motywacji postępowania względem niego. Jest to szczególnie prawdziwe, gdy partner pokazuje, że troszczy się o potrzeby i upodobania swej drugiej połowy”.

„Science Daily”, 24 maja 2010

logo-z-napisem-białe