Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Małżeństwo i dzieci – klucz do szczęścia?

Posiadanie dzieci zwiększa zadowolenia z życia ludzi będących w stanie małżeńskim i im więcej ich jest, tym bardziej są szczęśliwi. U  ludzi w stanie wolnym, posiadanie dzieci wpływa w niewielkim stopniu lub wcale na poziom szczęśliwości. Wnioski te dr Luis Angeles z Uniwersytetu w Glasgow opublikował w „Journal of Happiness Studies”.

Poprzednie badania wskazywały, że większa liczba dzieci nie czyni ludzi szczęśliwszymi, a w niektórych przypadkach powoduje zmniejszenie satysfakcji z życia. Przypisywano to konieczności dużego nakładu pracy i niewielkim nagrodom przy wychowywaniu dzieci. Dr Angeles sądzi, że to wyjaśnienie jest zbyt uproszczone. Pytani o najważniejsze rzeczy w życiu, większość ludzi wymienia na jednym z pierwszych miejsc dzieci. W odróżnieniu od poprzednich badań, przeprowadzona przez dr Angelesa analiza zależności między posiadaniem dzieci a satysfakcją ze związku,  bierze pod uwagę cechy indywidualne, takie jak status małżeński, płeć, wiek, przychód i wykształcenie.

Dla ludzi w stanie małżeńskim w dowolnym wieku – w szczególności dla zamężnych kobiet – dzieci zwiększają satysfakcję z życia i jest ona większa, gdy dzieci jest więcej. Negatywne doświadczenia związane z wychowywaniem dzieci dotyczą przede wszystkim ludzi żyjącym w separacji, singli lub tych, którzy nigdy nie zawarli związku małżeńskiego. Dzieci wywierają piętno na społecznym życiu rodziców i ograniczają czas, który mogą poświęcić na odpoczynek.

Dr Angeles konkluduje: „Kusi, aby powiedzieć, że dzieci czynią ludzi szczęśliwymi pod pewnymi, odpowiednimi warunkami – musi nadejść czas, gdy ludzie czują się gotowi na rodzicielstwo albo przynajmniej chcą rodzicami zostać. To może zdarzyć się na różnych etapach życia, ale jego prawdopodobnym zwiastunem jest wejście w związek małżeński”.

„Science Daily”, 27 październik 2009

logo-z-napisem-białe