Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Mężczyźni, kobiety i małżeństwo

U większości małżeństw kluczem do sukcesu jest komunikacja. Jeśli nie ma szacunku do różnych sposobów komunikowania się, rzeczy mogą przybrać przykry obrót. Oto pewne badania, o których warto wspomnieć!

Nowe badanie opublikowane w „Personality and Social Psychology Bulletin” dowodzi, że mężowie i żony inaczej wyrażają miłość w rutynie codziennego życia. W przeciwieństwie do powszechnej opinii, mężczyźni wykorzystują bardziej twórcze sposoby dbania o małżeńskie pożycie niż kobiety. Naukowcy analizowali dane zebrane od 168 małżeństw z czterech różnych okresów na przestrzeni 13 lat.

Badanie wykazało, że obie płcie były równie skłonne do okazywania miłości poprzez ciepłe, intymne zachowania! Kobiety miały skłonność do okazywania miłość poprzez podziw, pocałunki i bycie mniej antagonistycznymi i kontrolującymi swoje negatywne zachowania – innymi słowy, przez bycie cicho. Z drugiej strony, mężczyźni okazywali uczucie w sposób bardziej fizyczny – przez inicjowanie seksu, spędzanie razem czasu na odpoczynku z małżonkami i czasem wspólne wykonywanie różnych prac domowych!

Naukowcy konkludują, że choć zachowania podejmowane przez mężczyzn i kobiet w celu wyrażenia miłości są odmienne, to uzupełniają się.

Cindy Haines

logo-z-napisem-białe