Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Zła karta – patologiczni hazardziści zagrożeni zaburzeniami psychicznymi

Patologiczni hazardziści ryzykują nie tylko swoje pieniądze – trzykrotnie częściej popełniają samobójstwa niż inni ludzie z zaburzeniami. Niedawne międzyuniwersyteckie badanie w Montrealu wykazało, że hazardziści są również nękani przez zaburzenia osobowości. Wyniki te, opublikowane w ostatnim wydaniu pisma „Psychology of Addictive Behaviors”, mogą mieć skutki dla opracowywania ulepszonych programów prewencyjnych.

„Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że samobójstwo jest w pierwszej dziesiątce przyczyn śmierci w krajach Zachodu” – powiedział współautor badania, Richard Boyer z Uniwersytetu w Montrealu i badacz w Centre de recherche Fernand Seguin w szpitalu Louisa Lafontaine’a. „Co więcej, patologiczni hazardziści stanowią 5% wszystkich samobójców. Te zatrważające statystyki motywują nas do badania różnic między hazardzistami i nie-hazardzistami”.

Hazardziści mają więcej zaburzeń osobowości

W badaniu sprawdzano 122 przypadki samobójstw popełnionych w latach 2006-2009, z czego 49 dotyczyło patologicznych hazardzistów. Zebrano dane z akt śledczych i przeprowadzono wywiady psychologiczne z członkami rodzin i przyjaciółmi zmarłych.

„Wyniki pokazały, że hazardziści, którzy popełniają samobójstwa posiadają dwukrotnie częściej specyficzne zaburzenia osobowościowe niż inni samobójcy” – powiedział współautor Alain Lesage, również z Uniwersytetu w Montrealu.

„Te zaburzenia osobowościowe wydają się znacząco zwiększać ryzyko samobójstwa u kompulsywnych hazardzistów” – powiedział Boyer. „Zostały rozpoznane trzy kluczowe elementy: depresja, spożywanie alkoholu lub narkotyków i zaburzenie osobowości. Ponadto, zaburzenia osobowości mogą ze sobą wchodzić w interakcje. Na przykład, depresja może prowadzić do nadużywania alkoholu lub narkotyków, te z kolei do kłopotów finansowych, one zaś zwiększają depresję”.

Hazardziści nie rozmawiają z lekarzami

Badanie pokazało również, że hazardziści, którzy popełnili samobójstwo trzykrotnie rzadziej zgłaszali się do lekarza w ciągu roku poprzedzającego śmierć.

„Hazardziści nie chodzą do lekarzy, ponieważ myślą, że problem sam się rozwiąże” – powiedział Boyer. „Sądzą, że ich finansowe lub alkoholowe problemy są wynikiem grania, więc szukają rozwiązania w samym graniu niż w otrzymaniu pomocy”.

12% hazardzistów wyznało przyjacielowi lub członkowi rodziny, że zdarzyło im się jednego dnia wydać na hazard ponad 5 tysięcy dolarów. 70% pożycza pieniądze na grę.

„Rodzice i lekarze powinni być bardziej wyczuleni na oznaki skłonności do samobójstwa u patologicznych hazardzistów” – powiedział Boyer. „Im wcześniej zaburzenie zostanie zdiagnozowane, tym wcześniej rozpocznie się terapia i tym większe będą szanse na jej powodzenie”.

„Science Daily”, 24 listopada 2010

logo-z-napisem-białe