Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Trauma w dzieciństwie wiąże się z paleniem u dorosłych kobiet

Niekorzystne doświadczenia w dzieciństwie mogą zostać z człowiekiem na całe życie. Nowe badanie opublikowane w piśmie „Substance Abuse Treatment, Prevention and Policy” tłumaczy, jak te wydarzenia wiążą się z behawioralnym wzorcem palenia, szczególnie dla kobiet, i sugeruje, że leczenie i strategie rzucenia palenia powinny brać pod uwagę psychologiczne skutki dziecięcej traumy.

Doświadczenia takie to emocjonalne, fizyczne i seksualne nadużycia, zaniedbanie czy rodzinna dysfunkcjonalność. Mogą wpływać na szeroką rzeszę ludzi. W jednym z największych badań nt. tego typu doświadczeń, ponad 60% dorosłych opisało przynajmniej jedno takie doświadczenie. Takie doświadczenia mogą mieć długoterminowe konsekwencje dla rozwoju dziecka i prowadzić do niezdrowego stylu radzenia sobie w późniejszym życiu.

Wiadomo, że zaburzenia psychiatryczne, takie jak depresja lub niepokój, zwiększają ryzyko uwikłania w nawyk palenia, więc naukowcy z USA badają związek między skutkami psychologicznego stresu a paleniem w dorosłym życiu. 7 tysięcy osób wypełniło kwestionariusz, z czego około połowę stanowiły kobiety. Nawet wziąwszy pod uwagę czynniki takie jak jednostkowa skłonność do palenia, np. palący w dzieciństwie rodzice, oraz tego, czy pili alkohol w poprzednim miesiącu, kobiety, które miały doświadczenia fizycznych lub emocjonalnych nadużyć były o 40% bardziej zagrożone nawykiem palenia. Rodzic palący w czasie dzieciństwa podwajał ryzyko palenia u kobiet.

Psychologiczny dystres zwiększa szanse podjęcia palenia u kobiet i u mężczyzn. Dr Tara Strine, która prowadziła to badanie, skomentowała: „Istnienie związku między traumatycznymi doświadczeniami a dzieciństwem wydawało się intuicyjne. Jednakże w naszym badaniu, doświadczenia takie zwiększały ryzyko jedynie dla mężczyzn.  Oznacza to, że mężczyźni, którzy doświadczyli traumy w dzieciństwie mogą mieć inne niż kobiety strategie radzenia sobie”.

Dr Strine: „Nasze wyniki pokazują, że u kobiet, mechanizm, który łączy doświadczenie traumatyczne z paleniem w życiu dorosłym, to psychologiczny dystres, szczególnie u tych, które doświadczyły emocjonalnych i fizycznych nadużyć albo zaniedbania w czasie dzieciństwa. Wyniki te sugerują, że strategie nawołujące do rzucenia palenia  mogą stać się skuteczniejsze, gdy zrozumie się ten związek”.

„Science Daily”, 12 lipca 2012

logo-z-napisem-białe