Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Nadużycia lub emocjonalne zaniedbanie doznane w dzieciństwie może skutkować strukturalnymi zmianami w mózgu

Niedawne badanie z wykorzystaniem obrazowania rezonansem magnetycznym (fMRI) wykazało, że stres w dzieciństwie, przemoc czy zaniedbanie emocjonalne, może skutkować strukturalnymi zmianami w mózgu – szczególnie w połączeniu z czynnikami genetycznymi – co czyni takie dzieci bardziej podatnymi na depresję w późniejszym wieku.

Badanie to, przeprowadzone przez naukowców z Trinity College w Dublinie, zostało opublikowane w międzynarodowym piśmie naukowym „Neuropsychopharmacology”.

Komentując doniosłość tych wniosków, profesor Thomas Frodl z Trinity College powiedział: „Dzięki neurobiologii lepiej rozumiemy, jak stres i genetyka wchodzą w interakcję wpływając na strukturę mózgu i jego funkcje. Badanie pokazuje, jak podobne doświadczenia wpływają na podatność zachorowania na depresję. Te zmiany strukturalne w mózgu są związane z podwyższoną podatnością na depresję i być może także z większym ryzykiem jej przewlekłości”.

„Tak więc, wczesna interwencja w przypadku depresji klinicznej jest konieczna, aby zwiększyć szansę wyjścia z choroby. Szczęśliwie, depresja może być dobrze leczona przez psychoterapeutów i leki. Ponadto, strategie prewencji przeciwko zaniedbywaniu dzieci i nadużyciom są bardzo ważne dla zwiększenia publicznego zdrowia i uniknięcia w późniejszym życiu ciężaru depresji klinicznej”.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podaje, że depresja kliniczna jest jedną z najpowszechniejszych chorób, dotykającą około 10% populacji. Około 500 tysięcy ludzi w Irlandii ma lub będzie miało tę chorobę. WHO przewiduje, że depresja kliniczna w roku 2020 stanie się 2-gą co do powszechności przyczyną niepełnosprawności. Taki trend będzie miał duży wpływ na ogólny koszt leczenia chorób.

Badanie przeprowadzono na 24 pacjentach (w wieku od 18 do 65 lat), hospitalizowanych i leczonych. Badano ich za pomocą wysokorozdzielczościowego, strukturalnego fMRI i oceny stresu doświadczonego w dzieciństwie. Specjalne programy analityczne mierzyły aktywność mózgową. Ci pacjenci byli porównywani z 27 zdrowymi osobami z grupy kontrolnej dobranej z lokalnej społeczności i dopasowanej pod względem wieku i płci. Potrzebne są dalsze badania na większych grupach ludzi, aby zidentyfikować przyczyny depresji i interakcji stres-geny i wpływ tych czynników na strukturę mózgu i jego funkcje.

Science Daily, 26 lutego 2010

logo-z-napisem-białe