Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Złe doświadczenia w dzieciństwie związane z częstymi bólami głowy w dorosłości

Według naukowców z American Headache Society przedstawiających wyniki badań na 52 dorocznym spotkaniu naukowym w Los Angeles, dzieci, które doświadczają złego traktowania, np. emocjonalnych, fizycznych lub seksualnych nadużyć, są bardziej zagrożone częstymi bólami głowy, również chroniczną migreną, w życiu dorosłym.

Wykorzystując dane z badania nad niekorzystnymi doświadczeniami w dzieciństwie (ang. Adverse Childhood Experiences, ACE) przeprowadzonego na 17 337 dorosłych osobach w ramach Kaiser Health Plan w San Diego, Gretchen E. Tietjen z wydziału medycyny Uniwersytetu w Toledo oraz jej współpracownicy wykazali, że ilość przypadków ACE koreluje z niebezpieczeństwem doświadczania częstych bólów głowy.

„Patrzyliśmy na 8 rodzajów ACE – emocjonalne, fizyczne lub seksualne nadużycia; bycie świadkiem przemocy domowej; dorastanie w domu, w którym ktoś ma chorobę umysłową; mieszkanie z kimś, kto przebywał w więzieniu lub nadużywał narkotyków; doświadczenia separacji lub rozwodu rodziców” – powiedziała dr Tietjen. „Doświadczenie każdego kolejnego rodzaju ACE zwiększało groźbę częstych bólów głowy, wraz ze wzrostem ilości doświadczeń ACE rośnie również ryzyko częstych bólów głowy. Taki związek sugeruje, że ACE przyczyniają się do rozwinięcia i częstotliwości bólów głowy w późniejszym życiu”.

„Wcześniejsze badania wiązały złe traktowanie w dzieciństwie z częstymi bólami głowy i migreną” – powiedział David Dodick, prezes AHS. „Biologiczne podłoże tego związku powinno być przedmiotem dalszych badań. Klinicyści powinni być świadomi tego związku, aby móc skuteczniej zarządzać strategiami leczenia”.

„Science Daily”, 23 czerwca 2010

logo-z-napisem-białe