Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Mózg odrzuca negatywne myśli

W niedawnym badaniu odkryto powód, dla którego optymiści zachowują pozytywny ogląd sytuacji, nawet, gdy dowody wydają się świadczyć o czymś przeciwnym.

Badanie opublikowane w „Nature Neuroscience” sugeruje, że mózg jest bardzo sprawny w przetwarzaniu dobrych informacji o przyszłości. Jednakże u niektórych ludzi właściwie wszystkie negatywne informacje są ignorowane – dzięki czemu możliwe jest zachowywanie pozytywnego poglądu na świat. Autorzy sądzą, że optymizm ma istotne znaczenie dla zdrowia.

Naukowcy z University College London sądzą, że około 80% ludzi jest optymistami , nawet jeśli nie określają się jako tacy. Zebrali 14 osób o podobnym poziomie optymizmu i zbadali ich na skanerze mózgu.

Każdą osobę spytano, jak prawdopodobne jest 80 różnych „nieszczęśliwych zdarzeń”, np. rozwój, zachorowanie na raka itp. Później powiedziano im, jakie jest rzeczywiste prawdopodobieństwo podanych zdarzeń. Pod koniec sesji, uczestnicy zostali poproszeni o ponowną ocenę prawdopodobieństwa. Była znacząca różnica w ponownej ocenie w zależności od tego, czy rzeczywiste prawdopodobieństwo było dobrą czy złą nowiną.

Dr Tali Sharot, kierująca badaniem, podała jako przykład ryzyko zachorowania na raka wynoszące 30%. Gdy pacjent podawał 40%, na końcu eksperymentu zaniżał ocenę ryzyka do 31%. Z drugiej strony, jeśli pierwotnie badany myślał, że ryzyko wynosi 10%, ponowna ocena była podnoszona jedynie marginalnie.

Gdy otrzymana informacja była pozytywna, wszyscy mieli większą aktywność w płacie czołowym mózgu, który jest związany z przetwarzaniem błędów. Przy negatywnej informacji, najbardziej optymistyczni ludzi mieli najmniejszą aktywność w płatach czołowych, zaś najmniej optymistyczni mieli tam największą aktywność.

Pokazuje to, że mózg wybiera i sortuje informacje.

Dr Sharot powiedziała: „Ludzie palący zaniżają swoja ocenę ryzyka zachorowania na raka. Odsetek rozwodów wynosi 50%, ale ludzie nie odnoszą statystyk do siebie. Nasze postrzeganie świata jest zasadniczo zniekształcone”.

Dr Chris Chambers, naukowiec z Uniwersytetu w Cardiff, powiedział: „Bardzo ciekawe, elegancki wywód. Fascynujący obszar badań. Dla mnie ta praca podkreśla coś, co staje się coraz bardziej akceptowaną koncepcją w neuronaukach, tzn. że większa część funkcji mózgu w podejmowaniu decyzji jest testowaniem przewidywań na życiu – co znaczy, że właściwie wszyscy ludzie są naukowcami. Jest niezwykle ciekawe, jak sieci neuronalne pomimo całego swego skomplikowania czasem zwracają odpowiedź, która jest na przekór dowodom zanadto uproszczona lub błędna.”

Optymizm wydaje się być dobry dla zdrowia. Badanie przeprowadzone na 100 tysiącach kobiet pokazało, że optymistki są mniej zagrożone chorobą układu krążenia i mają mniejszy odsetek umieralności.

Jak jednak wskazuje dr Sharot: „Negatywnym aspektem tego zjawiska jest to, że nie doceniamy ryzyka”.

James Gallagher, BBC News

logo-z-napisem-białe