Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Syndrom złamanego serca chroni je przez nadmiarem adrenaliny

Wedle badania opublikowanego w piśmie „Circulation’, stan tymczasowej niewydolności serca u ludzi doświadczających ciężkiego stresu może służyć chronieniu serca przed wysokimi dawkami adrenaliny. Autorzy badania jako pierwsi wyjaśniają zespół takotsubo, nazywanego również „syndromem złamanego serca”, ponieważ zapadają nań ludzie, którzy doświadczają ciężkiego stresu emocjonalnego po byciu opuszczonym przez kogoś. W badaniu podaje się również wskazówki odnośnie leczenia.

Około 1-2% ludzi, u których początkowo podejrzewa się zawał serca, później stwierdza się tenże coraz szerzej znany syndrom.

Badanie to, przeprowadzone na szczurach przez londyński Imperial College, sugerują, że ciało zmienia swoją odpowiedź na adrenalinę ze zwykłej roli polegającej na stymulowaniu serca do redukowania jego sprawności jako pompy. Choć skutkuje to ostrą niewydolnością serca, większość pacjentów wraca do pełnego zdrowia w ciągu dni lub tygodni.

Badacze sądzą, że zmiana w odpowiedzi na adrenalinę może być adaptacją wynikłą z konieczności ochrony serca przed przestymulowaniem, związanym ze szczególnie wysokimi dawkami adrenaliny uwalnianymi w czasie przeżywania stresu.

Pacjenci z zespołem takotsubo, najczęściej starsze kobiety, doświadczają objawów przypominających zawał serca, lecz  po dokładnym zbadaniu nie wykrywa się u nich zatorów w tętnicach wieńcowych. U pacjentów tych  serce nadyma się jak balon i nie może się do końca skurczyć. Taki sam objaw jest widoczny u osób, którym wstrzyknie się adrenalinę w celu leczenia ostrych reakcji alergicznych. W niniejszym badaniu, autorzy symulowali ten stan poprzez wstrzykiwanie dużych dawek adrenaliny znieczulonym szczurom. U tych szczurów, podobnie jak u pacjentów z takotsubo, skurcz mięśnia sercowego był wstrzymywany w miarę postępu ruchu skurczowego.

Uczeni badali również leki, które mogą być pomocne przy leczeniu zespołu takotsubo. Niektóre betablokery, wykorzystywane przy leczeniu wysokiego ciśnienia, anginy i niewydolności serca, powodowały pojawienie się tego zespołu lub wzmagały jego ostrość, co rzuciło nieco światła na ochronne działanie tych leków. Levosimendan, inny typ leku podawany przy niewydolności sercowej, stymulujący serce i nieangażujący receptorów adrenaliny, dawał pozytywne efekty.

„Bodźcowy efekt adrenaliny w sercu jest ważny, bo pomaga dostarczyć więcej tlenu dla organizmu w sytuacjach stresujących, ale może być też szkodliwy, gdy się przeciąga” – powiedział profesor Sian Harding z National Heart and Lung Institute (INHI) z Imperial College, główny autor badania. „U pacjentów z zespołem takotsubo, adrenalina działa w inny sposób i zamiast tego wyłącza serce. Wydaje się, że służy to ochronie przed przestymulowaniem”. Współautor badania, dr Alexander Lyon, również z NHLI, a także kardiolog z Royal Brompton Hospital, jest jednym z pierwszych lekarzy w kraju, który zajmuje się leczeniem ludzi, którzy doświadczyli zespołu takotsubo. „Obecnie nie jest zupełnie jasne, jak należy leczyć tych pacjentów” – powiedział. „Badanie to sugeruje, że poprzez tę chorobę ciało unika jeszcze większej szkody. Mamy leki, które mogą być tu pomocne, ale najważniejszą rzeczą jest rozpoznać tę chorobę, a nie pogarszanie jej poprzez podawanie pacjentom adrenaliny albo środków działających jak adrenalina. W Royal Brompton Hospital i Imperial College w Londynie prowadzimy inicjatywę europejską, która ma służyć za platformę dla specjalistów chcących zrozumieć tę niedawno rozpoznaną chorobę sercową i mamy nadzieję, że wnioski z tej pracy pomogą w znalezieniu nowych terapii dla pacjentów przechodzących ostrą fazę choroby, a także zapobiec nawrotom”.

Dr Shannon Amoils, doradca ds. badań w British Heart Foundation BHF, powiedział: “To jest fascynujące badanie, które daje jedno z możliwych wyjaśnień objawów zespołu takotsubo, rzadkiej choroby, zwykle poprzedzanej przez ostry emocjonalny stres. Pacjenci zwykle mają objawy przypominające zawał serca, ale niemal wszyscy całkowicie wracają do zdrowia po krótkim czasie. Badanie daje wgląd w to, jak serce chroni siebie samo przed stresem, co otwiera nowe drogi badań. Musimy pamiętać, że zostało przeprowadzone na szczurach, i że wyniki muszą zostać potwierdzone na ludziach, zanim zaczniemy podawać je pacjentom”.

„Science Daily” , 27 czerwca 2012

logo-z-napisem-białe