Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Odrzucona miłość aktywuje obszary mózgu odpowiedzialne za motywację, nagrody i uzależnienia

Według badania opublikowanego z lipcowym wydaniu pisma „Journal of Neurophysiology”, ból i udręka odrzucenia przez obiekt westchnień mogą być skutkami aktywacji rejonów mózgu odpowiedzialnych za motywację, nagrody i uzależnienia.

Wyniki badania mogą zmienić postrzeganie związku uczuć z odrzuconą miłością, odpowiedzieć na pytanie dlaczego poczucie odrzucenia może być trudne do kontrolowania oraz rzucić światło na skrajne zachowania związane z odrzuceniem, takimi jak stalking [natarczywe nękanie kogoś – przyp. tłum.], morderstwa i samobójstwa – zachowania, które zdarzają się w wielu kulturach na całym świecie.

Projekt badania i wyniki

W badaniu został wykorzystany funkcjonalny rezonans magnetyczny (fMRI) w celu monitorowania aktywności mózgowej 15 osób, heteroseksualnych kobiet i mężczyzn w wieku studenckim, którzy niedawno zostali odrzuceni przez swoich partnerów, lecz którzy nadal byli „zakochani”. Średni czas od pierwszego odrzucenia do udziału w badaniu wynosił 63 dni, ponadto wszyscy uczestnicy osiągnęli wysokie wyniki w teście Passionate Love Scale, który mierzy intensywność uczuć romantycznych. Wszyscy uczestnicy powiedzieli, że spędzili więcej niż 85% czasu myśląc o osobie, która ich odrzuciła oraz, że wciąż pragną jej powrotu i bycia razem.

Uczestnicy oglądali zdjęcia swoich byłych partnerów. Następnie wykonali proste zadanie matematyczne, polegające np. na odliczeniu wstecz od dowolnej 4-cyfrowej liczby do 7, aby ich uwaga została odwrócona od myśli o partnerze. Na koniec, przedstawiano im zdjęcie znanej im, „neutralnej” osoby, np. współlokatora. Naukowcy odkryli, że patrzenie na zdjęcia byłych partnerów aktywowało kilka kluczowych obszarów w mózgu dużo silniej, niż patrzenie na zdjęcie osób neutralnych. Te obszary to:

- pole brzuszne nakrywki - kontroluje ono motywację, jest również zaangażowane w odczuwanie miłości romantycznej;

- jądro półleżące oraz kora przedczołowa/oczodołowo-czołowa - odpowiadają one za pragnienia, uzależnienia a w szczególności za dopaminergiczny układ nagrody, ujawniający się w uzależnieniu od kokainy;

- wyspa oraz przednia część zakrętu obręczy, które są związane z bólem fizycznym i dystresem.

Naukowcy zauważają, że wyniki dostarczają dowodów na to, że „namiętność  miłości romantycznej’ to raczej stan motywacyjny zorientowany na cel, niż specyficzna emocja” oraz, że wyniki „potwierdzają hipotezę, że odrzucenie w miłości jest specyficzną formą uzależnienia”. Ci, którzy muszą radzić sobie z odrzuceniem w miłości być może walczą z silnym systemem przetrwania, który wydaje się być podstawą dla wielu uzależnień. Wyniki pomagają wyjaśnić, dlaczego tak trudno pogodzić się z utratą ukochanej.

 

Nadzieja dla spragnionych miłości

Istnieje jednak nadzieja dla spragnionych miłości: im więcej czasu upłynęło od odrzucenia, tym mniej aktywności było w obszarze mózgu odpowiedzialnym za przywiązanie, gdy badani oglądali fotografie swoich byłych partnerów. Ponadto, aktywowane były rejony związane z ponowną oceną emocjonalnie trudnych sytuacji oraz oceną własnych korzyści i strat, co pokazuje, że odrzuceni starają się zrozumieć swoją sytuację i wynieść z niej jakąś naukę, co jest adaptacyjną reakcją na odrzucenie. Jeśli przywiązanie zmniejsza się wraz z upływem czasu i odkochiwanie się jest procesem uczenia się, może to stanowić dowód fizjologiczny na to, że czas leczy rany.

Badanie zostało przeprowadzone przez Helen E. Fisher z Rutgers University w Nowym Brunszwiku, Lucy L. Brown z Yeshiva University, Arta Arona z Stony Brook University, Grega Stronga i Debrę Mashek z State University of New York. „ Journal of Neurophysiology” jest pismem  American Physiological Society.

„Science Daily”, 6 czerwca 2010

logo-z-napisem-białe