Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Zapalenie i depresja: Jajko czy kura?

W dziedzinie psychiatrii toczy się debata odnośnie tego, czy zapalenie w organizmie przyczynia się do powstawania depresji, czy jest tylko jej konsekwencją. Celem badania opublikowanego w „Biological Psychiatry” było rozstrzygnąć tę kwestię.

Zapalenie obecne w ciele może być oznaką wielu chorób, wliczając w to wysokie ciśnienie, miażdżycę tętnic wieńcowych (ang. coronary artery disease), a także cukrzycę. Depresję wiąże się również z białkiem C-reaktywnym (CRP), markerem zapalenia obecnym we krwi.

Dr William Copeland z Duke University Medical Center i jego współpracownicy sprawdzali kierunek związku między depresją a CRP na dużej ochotniczej grupie nastolatków i dorosłych w młodym wieku. Śledząc losy dzieci aż do niedalekiej dorosłości, byli w stanie ocenić zmiany, jakie dokonywały się  w czasie w zakresie poziomu CRP,  a także sprawdzić pojawianie się objawów lub epizodów depresyjnych.

 Stwierdzili, że podwyższone poziomy CRP nie zapowiadały późniejszej depresji, ale ilość epizodów depresyjnych była związana z podwyższonym poziomem CRP.

„Wyniki wydają się pokazywać, jak depresja dziecięca wiedzie ku podwyższonym poziomom CRP, nawet po wzięciu pod uwagę innych oddziałujących na zdrowie zachowań, które mają wpływ na pojawianie się zapaleń. Nie uzyskaliśmy wyników popierających ścieżkę od CRP do zwiększonego ryzyka depresji” – powiedział Copeland.

Wyniki te sugerują tym samym, że bardziej prawdopodobne jest, że depresja przyczyni się do zapalenia, niż że depresja pojawi się na skutek stanu zapalnego w organizmie.

Najwyższe poziomy CRP znaleziono u osób, które wielokrotnie doświadczyły epizodów depresyjnych. To może oznaczać, że długoterminowy dystres pojawiający się już w dzieciństwie, jest zaczątkiem stanów zapalnych, które w wieku średnim prowadzą do chorób układu krążenia i cukrzycy.

„Depresja dla wielu ludzi jest nawracającym zaburzeniem. Odkrycie więc, że powtarzające się epizody depresyjne przyczyniają się do stanów zapalnych w organizmie pokazuje istotną rolę nieleczonej depresji w pojawianiu się poważnych problemów medycznych” – komentuje dr John Krystal, redaktor pisma „Biological Psychiatry”. „Dane te stanowią kolejny dowód na konieczność skutecznego leczenia depresji”.

„Science Daily”, 5 stycznia 2012

logo-z-napisem-białe