Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Przemoc doświadczona w dzieciństwie prowadzi do stanów zapalnych i depresji w życiu dorosłym

Nowe badania wykazały, że doświadczenie przemocy w dzieciństwie wydaje się być związane z depresją i stanami zapalnymi w życiu dorosłym; takie połączenie może zwiększać ryzyko pojawienia się chorób układu krążenia.

„Depresja kliniczna jest wielosystemowym zaburzeniem, które odciska piętno zarówno na mózgu, jak i na ciele”. – napisali autorzy we wstępie artykułu. Depresja i choroby układu krążenia często występują razem, a zapalenie (chroniczna aktywacja układu odpornościowego) jest związana z obydwoma jednostkami chorobowymi. „Niemniej, nie wszyscy, którzy są zagrożeni depresją przejawiają podwyższoną aktywność układu odpornościowego. Ci, u których ona występuje, są wysoce zagrożeni chorobami układu krążenia”.

Andrea Danese, M.D., M. Sc. z londyńskiego King’s College wraz ze współpracownikami przebadała 1000 Nowozelandczyków urodzonych w 1972 lub 1973 roku. Pomiary odbywały się co 2 lata między 2 a 15 rokiem życia każdego badanego, a później jeszcze w 18, 21, 26 oraz 32 roku życia. Zaniedbywanie w dzieciństwie – odrzucenie przez matkę, surowa dyscyplina, fizyczna lub seksualna przemoc, szkodliwe zachowania opiekunów – zostało stwierdzone na podstawie rozmów z rodzicami, obiektywnych obserwacji zachowania i własnego przekazu badanych, gdy już osiągnęli dorosłość. W wieku 32 lat, badani przeszli badania zdrowotne oraz wywiady kliniczne mające na celu sprawdzenie występowania depresji. Badani, którzy mieli depresję i doświadczenia traumatyczne z dzieciństwa byli bardziej zagrożeni pojawieniem się zapaleń w wieku 32 lat, co zostało zmierzone obecnością we krwi wysoce sensytywnego białka C-reaktywnego. Badani z depresją, lecz bez negatywnych doświadczeń, nie byli zagrożeni. „Podwyższone stany zapalne u badanych, którzy mieli depresję oraz mieli negatywne doświadczenia z dzieciństwa nie mogły być wyjaśnione jedynie skorelowanym ryzykiem czynników takich jak nawrót depresyjny, niski status socjoekonomiczny w dzieciństwie czy życiu dorosłym, słabe zdrowie lub palenie”.  – napisali autorzy.

„Informacje o złych doświadczeniach z dzieciństwa mogą pomóc rozpoznać ludzi z depresją mających podwyższoną aktywność układu odpornościowego, a tym samym zagrożonych chorobą układu krążenia”.  – konkludują autorzy. „Za to, wczesne rozpoznanie ryzyka zdrowotnego związanego z negatywnymi doświadczeniami w dzieciństwie może być odpowiedzią na rosnącą potrzebę pomagania osobom z depresją poprzez redukcję wpływu choroby na inną chorobę współwystępującą wraz z nią”.

 

Czasopismo:  „Arch Gen Psychiatry”,  2008; 65[4]: 409-416

ScienceDaily, 7 kwietnia 2008

logo-z-napisem-białe