Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Emocjonalna trauma może zaburzać uczenie się u niemowląt

Nowe badania wykazało, że 2-letnie lub młodsze dzieci, które doświadczyły lub były świadkami przemocy, osiągają niższe wyniki w testach IQ w wieku szkolnym.

Zgodnie z wynikami badania, doznawanie emocjonalnej traumy, takiej jak bycie świadkiem przemocy domowej lub bycie wykorzystywanym we wczesnych etapach życia, może zahamować intelektualny rozwój dziecka. Badacze odkryli, że trauma ma najgorsze skutki wtedy, gdy wypadnie w pierwszych dwóch latach życia dziecka.

Amerykańscy naukowcy zbadali 206 dzieci. Mierzono ich rozwój intelektualny, gdy miały 2 lata, 5 lat oraz 8 lat. Sprawdzano także, czy dzieci doświadczały fizycznej, seksualnej lub emocjonalnej traumy, a także czy były świadkami przemocy domowej skierowanej przeciwko ich matkom.

Dzieci 5-letnie więcej niż w 1 przypadku na 3 (37%) doświadczały przemocy lub były jej świadkami. U dzieci 2-letnich miało to miejsce w 5% przypadków, u dzieci przedszkolnych (24 miesiące do 64 miesięcy) w 13% i w czasie obu okresów u 19% dzieci.

Dzieci, które doświadczały lub były świadkami przemocy skierowanej do swoich matek osiągały w testach rozwoju intelektualnego wyniki niższe niż przeciętne. Te, które doświadczyły traumy w pierwszych 2 latach życia miały najniższe wyniki.

„Wyniki pokazują, że znęcanie się i bycie świadkiem przemocy domowej] we wczesnym dzieciństwie, w szczególności w pierwszych 2 latach życia, ma znaczący i długotrwały wpływ na rozwój poznawczy, nawet biorąc poprawkę na inne czynniki ryzyka”. –  powiedzieli uczeni, którym przewodzi Michelle Bosquet Enlow z Children Hospital w Bostonie.

Badanie wykryło związek między byciem świadkiem przemocy a IQ, lecz nie wykazało przyczynowości. Zostało ono opublikowane 2 kwietnia w Journal od Epidemiology and Community Health.

Nawet biorąc pod uwagę inne czynniki mogące wpłynąć na IQ, takie jak status socjoekonomiczny, IQ matki i komplikacje porodowe, dzieci, które doświadczyły lub były świadkami przemocy miały wyniki IQ niższe o 7 punktów od dzieci, które nie miały takich doświadczeń.

Rozwój mózgu dziecka zachodzi najszybciej w ciągu pierwszych 2 lat życia dziecka. „Ponieważ wczesny rozwój mózgu określa jego późniejszą organizację neurologiczną, odchylenia we wczesnych fazach mogą skutkować konsekwencjami trwającymi przez całe życie”. –  stwierdzili uczeni.

 

ŹRÓDŁO: Journal od Epidemiology and Community Health, wiadomość prasowa, 2 kwietnia 2012

autor: Robert Preidt, Piątek, 6 kwiecień, HealthDay News

logo-z-napisem-białe