Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Niepewność w związku a zdrowie

Wzrost ryzyka chorób serca i zespołów bólowych  para na plazy

Zgodnie z najnowszymi badaniami opublikowanymi przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne osoby, które czują się niepewne w związkach narażają się na większe ryzyko chorób serca niż ci, którzy w związkach takich czują się pewnie i bezpiecznie. 

 

Dr Lachlan A. McWilliams z kanadyjskiego Uniwersytetu Acadia podjął badania nad przywiązaniem osób dorosłych i szerokim zakresem problemów zdrowotnych. Przebadano dane 5645 osób dorosłych w wieku od 18 do 60 lat pochodzące z National Comorbidity Survey Replication [1]. Stwierdzono na tej podstawie, że osoby, które czuły się niepewnie w swoich związkach narażone były na większe ryzyko wystąpienia określonych chorób przewlekłych.

Wysoka ocena niepewności w relacjach skorelowana była z szerokim zakresem problemów zdrowotnych. McWilliams podkreśla, że do tej pory większość badań dotyczących przywiązania koncentrowała się na zespołach bólowych. Jego zespół był więc zaskoczony odkryciem istotnych powiązań również z chorobami układu krwionośnego.

Uczestnicy badań oceniali swój styl przywiązania jako bezpieczny, unikający i lękowy. Styl bezpieczny wiąże się z gotowością do wchodzenia w bliskie relacje oraz akceptacją dla współzależności z innymi. Styl unikający charakteryzuje osoby niechętne bliskim związkom, nie ufające innym ludziom. Styl lękowy z kolei wiąże się z obawą przed odrzuceniem, z pragnieniem emocjonalnej bliskości i z postrzeganiem innych jako niedostępnych.

Badani wypełniali kwestionariusz dotyczący problemów ze stawami i kręgosłupem, częstych lub silnych bólów głowy, innych form bólu chronicznego, alergii, udarów i ataków serca. Informowali również czy lekarze zdiagnozowali u nich choroby serca, nadciśnienie, astmę, przewlekłe choroby płuc, cukrzycę lub podwyższony poziom cukru, chorobę wrzodową, epilepsję lub raka. Byli również pytani o ewentualne zaburzenia psychiczne, których doświadczyli.

Po uwzględnieniu zmiennych demograficznych mogących mieć wpływ na stan zdrowia, badacze stwierdzili związek unikającego stylu przywiązania z doznaniami bólowymi (np. silne i częste bóle głowy). Styl lękowy był skorelowany pozytywnie z szeroką gamą problemów zdrowotnych – od omawianych już zespołów bólowych po choroby układu krwionośnego (np. udary, zawały serca, nadciśnienie). Zestawiając te dane z historią zaburzeń psychicznych osób badanych, stwierdzono podwyższone ryzyko chronicznego bólu, udarów, zawałów, nadciśnienia i chorób wrzodowych u osób wykazujących lękowy styl przywiązania.

Zdaniem McWilliamsa, odkrycia te sugerują, że pozabezpieczne style przywiązania mogą stanowić czynnik ryzyka dla wielu problemów zdrowotnych, szczególnie kardiologicznych. Konieczne są dalsze badania podłużne by stwierdzić czy pozabezpieczne style przywiązania stanowić mogą predyktor rozwoju chorób układu krwionośnego i występowania zaostrzeń chorób kardiologicznych (np. ataków serca). McWilliams podkreśla, że wyniki badań sugerują też, że poprawiając jakość przywiązania, możemy w sposób pozytywny wpływać na stan zdrowia.

 [1]    Program National Comorbility Survey (NCS-1) zrealizowany był w latach 1991-92. Był pierwszym zakrojonym na taką skalę badaniem stanu zdrowia psychicznego Amerykanów. Grupę respondentów przebadano ponownie 1 latach 2001-2002 (NCS-2). W tym samym czasie zainicjowano National Comorbidity Survey Replication (NCS-R), w której przebadano nową grupę ok 10 tys osób. Badano występowanie i współwystępowanie chorób i zaburzeń opisanych w DSM-III-R a potam w DSM-IV.

logo-z-napisem-białe