Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Negatywny wpływ telewizyjnych scen terroryzmu na kobiety

kobieta_terror Oglądanie telewizyjnych relacji dotyczących terroryzmu sprawia, że kobiety bardziej niż mężczyźni tracą siły psychiczne co prowadzi do nasilenia negatywnych emocji. Wnioski takie płyną z badania przeprowadzonego na izraelskim Uniwersytecie w Hajfie. Wyniki badań zostaną wkrótce opublikowane w periodyku „Anxiety, Stress&Coping”. Badanie zostało przeprowadzone w warunkach kontrolowanego eksperymentu.

Wcześniejsze badania prowadzone przez prof. Moshe Zeidnera z Wydziału Doradztwa i Rozwoju Zasobów Ludzkich Uniwersytetu w Hajfie oraz prof. Hasidę Ben-Zur z Instytutu Pracy Społecznej pokazały, że oglądanie telewizyjnych relacji ze zdarzeń o charakterze terrorystycznym powoduje  u osoby oglądającej swoistą utratę zasobów psychicznych, np. poczucia znaczenia i sukcesu oraz sprawia, że narasta poczucie zagrożenia. Aktualne badania koncentrowały się na sprawdzeniu, czy występują istotne różnice w zakresie utraty zasobów pomiędzy kobietami i mężczyznami.

 


Zdaniem naukowców wcześniejsze badania dotyczące różnic płciowych w przeżywaniu doświadczeń traumatycznych opierały się na danych dotyczących przeszłości. W nowym badaniu podjęto próbę oszacowania tych różnic w ramach kontrolowanego eksperymetu odbywającego się w warunkach laboratoryjnych. Osoby poddane badaniu oglądały ten sam materiał telewizyjny i opisywały swoje uczucia zaraz po jego obejrzeniu.

W ramach eksperymentu badanym mężczyznom i kobietom pokazano zestaw wiadomości dotyczących śmiertelnych zamachów terrorystycznych z ostatnich lat. Grupom kontrolnym pokazano zestaw standardowych codziennych wiadomości telewizyjnych.

Wyniki badania wskazują, że kobiety, które oglądały sceny terroru raportowały wyższy poziom zagrożenia i niższy poziom psychicznych zasobów w porównaniu z mężczyznami, którzy oglądali ten sam materiał telewizyjny. Takich różnic nie zaobserwowano w grupach kontrolnych. W badaniu stwierdzono również, że poczucie zagrożenia i utrata zasobów ma wpływ na odczucia i prowadzi do wzrostu poziomu negatywnych uczuć wrogości i przygnębienia.

Badacze konkludują, że być może różnice te wynikają z różnic w procesie socjalizacji kobiet i mężczyzn, w ramach którego „uczy” się kobiety reagowania na terroryzm w sposób bardziej lękowy.

 

Źródło: http://www.medicalnewstoday.com

logo-z-napisem-białe