Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Ucz się na błędach!

Fotolia_12377403_uczenie Wyniki badania opublikowanego w Psychological Science sugerują, sposób reagowania na porażki zależy od naszego nastawienia i przekonań – między innymi na temat inteligencji i jej natury. Do badania zaproszono dwie grupy osób: część uczestników wyrażała przekonanie, że inteligencja jest zmienna i podlega kształtowaniu, druga zaś grupa stała na stanowisku, że inteligencja jest zdeterminowana i stała.

 

 

Badani otrzymali zadanie, w którym szczególnie łatwo było o błąd (w pięcioliterowych ciągach musieli zidentyfikować literę środkową np. MMMMM, NNMNN). Jednocześnie badacze obserwowali elektryczną aktywność mózgu. Zaobserwowano, że po popełnieniu błędu mózg wysyła dwa szybkie sygnały: jeden wskazujący, że popełniony został błąd i kolejny sygnał wskazujący, że osoba jest świadoma popełnionego błędu i będzie dążyć do jego naprawienia. Oba sygnały pojawiają się w ciągu ¼ sekundy po pojawieniu się pomyłki.

Zaobserwowano różnicę w reakcjach w zależności od tego czy badany uważał inteligencję za zdeterminowaną, czy podlegającą kształtowaniu. W przypadku tej drugiej grupy osób drugi sygnał pojawiający się po błędzie był bardziej intensywny. Wygląda więc na to, że osoby przekonane, że potrafią wyciągnąć wnioski z porażki i zmodyfikować swoje zachowanie więcej uwagi przywiązują do takiego zdarzenia. W badaniu osoby te skłonne były w kolejnych próbach działać z większą starannością. Osoby przekonane o niezmienności inteligencji w kolejnych próbach często popełniały te same błędy.

logo-z-napisem-białe