Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Kolejne wątpliwości wokół skuteczności leków SSRI

depresja Nawet osoby, u których następuje prawidłowa reakcja na leczenie depresji antydepresantami mogą doświadczać niektórych symptomów choroby takich jak bezsenność, smutek, spadek koncentracji, naukowcy z Centrum Medycznego Southwestern (Uniwersytetu w Teksasie) odkryli to w wyniku analizy danych jednego z największych programów badawczych dotyczących metod leczenia depresji.

Zdaniem dr Shawa McClintocka, głównego autora analiz dostępnych w kwietniowym numerze Journal of Clinical Psychopharmacology szeroko stosowane antydepresanty, w wyniku działania uogólnionego mogą pomijać niektóre objawy. U pacjentów, u których występują trwałe (rezydualne) symptomy obserwuje się wysokie prawdopodobieństwo braku całkowitego wyzdrowienia. Badacze z UT Southwestern (University of Texas) odkryli szerokie spektrum objawów depresji – włączając w to smutek, myśli samobójcze, zmiany we wzorcu spania (bezsenność, nadmierna senność), jak również zmiany w apetycie i masie ciała, wyglądzie zewnętrznym, zdolności do koncentracji uwagi, poziomie energii/zmęczenia – występujących u osób z depresją zarówno na początku  jak i na końcu leczenia antydepresantami.

W badaniu Dr McClintocka użyto danych z programu Sekwencyjnego Alternatywnego Leczenia w celu Łagodzenia Objawów Depresji (Sequenced Treatment Alternatives to Relieve Depression lub STAR*D) – największego jak dotychczas przedsięwzięcia na polu badań nad leczeniem dużej depresji. Ten sześcioletni program badawczy sponsorowany przez Narodowy Instytut Zdrowia Psychicznego (National Institute of Mental-Health) pozwolił na zbadanie ponad czterech tysięcy pacjentów ze zdiagnozowaną  dużą depresją  z klinik z całego kraju. Dr Madhukar Trivedi profesor psychiatrii z Uniwersytetu w Teksasie był jednym z głównych autorów i badaczy STAR*D oraz autorem artykułu analizującego zebrane dane.

Wszyscy badani zgłaszali od 3 do 13 przetrwałych objawów depresji, przy czym 75% badanych pacjentów zgłaszało 5 lub więcej objawów.  Część z tych objawów uwzględniała: bezsenność pojawiającą się w środku nocy (79%), smutek (71%), spadek koncentracji uwagi i umiejętności podejmowania decyzji (prawie 70%). Umiarkowanie ciężka bezsenność środkowonocna zgłoszona została przez ok. 60% badanych – prawie dwukrotnie częściej niż inne objawy. Ustalono też, że przetrwałe lub pojawiające się w trakcie leczenia myśli samobójcze należą do rzadkości.

Badacze z programu STAR*D dowiedli także, że tylko ok. 33% pacjentów ulega remisji w ciągu pierwszych 12 tygodni leczenia antydepresantami z grupy SSRI, selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny. Z różnych leków antydepresyjnych to właśnie leki tej grupy przepisywane są najczęściej pacjentom. 

Osoby przyjmujące leki z grupy SSRI często pomimo leczenia wciąż doświadczają różnych symptomów depresji. Po raz pierwszy w tym badaniu naukowcy próbowali zidentyfikować na podstawie dużej próby osób badanych rezydualne objawy depresji oraz ustalić czy objawy te pojawiają się przed czy w trakcie leczenia.  Dr McClintock i współpracownicy przyjrzeli się danym od 2,876 uczestników STAR*D, którzy ukończyli leczenie w pierwszym etapie - po 12 tygodniach terapii antydepresantami. Około 15% z tych badanych czyli 428 osób odpowiedziało na leczenie brakiem jakiejkolwiek poprawy. U ok. 50% badanych z tej grupy zaobserwowano spadek natężenia objawów depresji. Średnia wieku badanych w tej próbie wynosiła 40 lat, 73% było rasy białej, 66% próby stanowiły kobiety.

W Stanach Zjednoczonych każdego roku około 19 milionów osób dorosłych walczy z depresją. Osoby chorujące na depresję zaliczyć należy do grupy podwyższonego ryzyka chorób serca, cukrzycy, astmy i otyłości. Każdego roku depresja kosztuje budżet państwa w przybliżeniu 83 biliony dolarów. 

Kolejnym krokiem, jak mówi dr McClintock, będzie stworzenie bardziej skutecznej celowej terapii antydepresyjnej redukującej objawy choroby oraz zrozumienie związku pomiędzy depresją a koncentracją uwagi.

Dr Trivedi twierdzi, że ustalenia płynące z badania sugerują, że leczenie oparte na pomiarze i identyfikacji oraz wzięcie na cel rezydualnych objawów depresji jest niezbędnym czynnikiem pomocy pacjentom w powrocie do normalnego funkcjonowania i wyzdrowienia z depresji na długi czas.

 

Notatka:

Inni badacze z Uniwersytetu w Teksasie Southwestern  zaangażowani w przygotowanie tego artykułu: Dr. Mufasa Husain – profesor psychiatrii, medycyny wewnętrznej, neurologii i neuroterapeuta; Dr David Morris – asystent profesora psychiatrii; Dr Diane Warden – psychiatra; Dr A. John Rush  - uprzednio z Centrum Medycznego UT Southwestern, absolwent Szkoły Medycznej w Singapurze jeden z głównych autorów STAR*D; W przygotowaniu i opracowaniu badań wzięli także udział badacze z Stanowego Instytutu Psychiatrycznego Nowego Jorku, Uniwersytetu Columbia, Uniwersytetu w Pittsburghu, Szpitala Generalnego Massachusetts, Uniwersytetu Harvard, Uniwersytetu Kalifornia i Los Angeles.

Badanie zostało ufundowane przez Narodowy Instytut Zdrowia Psychicznego.

Źródło:

LaKisha Ladson

UT Southwestern Medical Center

Oryginalna wersja artykułu:

http://www.medicalnewstoday.com/releases/223051.php

tłumaczenie: Marta Rutkowska

 

logo-z-napisem-białe