Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Alkoholizm rodziców - alkoholizm dzieci

smutny-chopiec Naukowcy wiedzą od dawna, że istnieje silny związek pomiędzy nadużywaniem alkoholu przez jedno z rodziców a takimi samymi problemami dziecka w przyszłości.

W lipcowym numerze Alcoholism: Clinical & Experimental Research opublikowane zostaną wyniki duńskich badan poświęconych temu zjawisku.

 

 

 

 

 

Autor badań, Erik Lykke Mortensen, profesor psychologii klinicznej Uniwersytetu w Kopenhadze podkreśla, że dotąd niewiele badań obejmowało większe próby. Badania duńskie były możliwe dzięki dobrze funkcjonującemu systemowi indywidualnych numerów identyfikacyjnych (odpowiednik numerów PESEL) oraz dostępowi do danych z publicznej służby zdrowia.

Zespół badawczy Mortensena zebrał dane 7177 osób (3627 mężczyzn i 3550 kobiet) urodzonych w Kopenhadze w okresie od października 1959 roku do grudnia 1961. Informacje o ich ewentualnych problemach z nadużywaniem alkoholu i innych zaburzeniach psychicznych pochodziły z danych publicznej służby zdrowia.

Okazuje się, że fakt nadużywania przez jedno z rodziców alkoholu był najlepszym predyktorem pojawienie się podobnych problemów u dzieci, niezależnie od takich czynników jak płeć, status socjo-ekonomiczny czy inne zaburzenia psychiczne rodziców. Co więcej okazało się, że zależność ta jest silniejsza w przypadku kobiet. Może to oznaczać, że rola czynnika dziedzicznego w przypadku alkoholowych problemów kobiet była dotąd niedoceniana.

Mortensen podkreśla, że w przeciwieństwie do wielu badań realizowanych wcześniej na mniejszych grupach to badanie określa ryzyko wystąpienia problemów z nadużywaniem alkoholu w oparciu o dużą próbę populacyjną. Podstawowym przesłaniem dla opinii publicznej jest to, że ryzyko nadużywania alkoholu jest powiązane z alkoholizmem rodziców.

logo-z-napisem-białe