Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Związek tarapeutyczny

191184_hand_shake Od czasów Zygmunta Freuda jednym z kluczowych przekonań związanych z zawodem terapeuty jest przekonanie, że praktykujący psychoterapeuta powinien być rygorystycznie szkolony w określonym podejściu, by móc zgodnie z wytycznymi tego podejścia pracować z Klientami. Jednak dwa nowe badania  wskazują, że terapeuci przykładają większą uwagę do nawiązania i podtrzymania relacji terapeutycznej niż typowych dla danej szkoły technik terapeutycznych.

Norweskie badania prowadzone przez Christiana Moltu z Helse Forde, publicznego szpitala pscyhistrycznego, opublikowane w maju w Psychotherapy Research, wskazują, że gdy w terapii pojawiają się trudności większość terapeutów zaczyna koncentrować swoje działania na wzmocnieniu relacji terapeutycznej, nie zaś na konkternych technikach terapeutycznych. W badaniu poproszono 12 doświadczonych terapeutów pracujących według różnych orientacji by ze swojej praktyki wybrali szczególnie trudną sytuację terapeutyczną. Sytuacja ta została następnie wnikliwie przeanalizowana pod kątem tego, w jaki sposób terapeuta poradził sobie z impasem. Wszyscy badani terapeuci, niezależnie czy analityczni czy behawioralni czy poznawczy wspomnieli o negatywnych odczuciach wobec Klienta, jakie towarzyszyły im podczas impasu. Jednak zamiast koncentrować się na diagnozowaniu Klienta czy podejmowaniu konkretnych interwencji przenieśli swoją uwagę na wysiłki zmierzające do odbudowania wspierającej, empatycznej relacji z Klientem.

Jeden z terapeutów psychoanalitycznych zauważył, że jeśli w pracy ogranicza się tylko do stosowania technik traci z pola widzenia to co jest prawdziwie ludzkie stając się nazbyt mechanicznym. Jego psychodynamiczny kolega zwrócił natomiast uwagę na swoją rolę w budowaniu nadziei i przekonania, że uda się pokonać trudności. Terapeutka poznawczo-behawioralna z kolei stwierdziła, że prawdziwym wyzwaniem jest umiejętność znoszenia uczuć Klienta i towarzyszeniu mu w ich przeżywaniu.

W czerwcu 2010 roku na łamach Psychotherapy Theory, Research, Practice, Training, Joan Cook, psycholog z Uniwersytetu w Yale, wykazała w swoich badaniach, że choć wielu teraputów identyfikuje się z orientacją eklektyczną lub poznawczo-behawioralną to jednocześnie przyswajają oni humanistyczną, zorientowana na Kliena perspektywę. Zapytani o aktualnie realizowany proces terapeutyczny 97% z 2000 badanych terapeutów wskazało, że ciepło, troska i szacunek są kluczowe w ich pracy. Prawie tyle samo badanych przyznało się do empatyzowania z uczuciami i troskami Klienta. Konkretne techniki terapeutyczne – na przykład technika pustego krzesłam czy odgrywanie ról – znalazły się na dalekim miejscu listy ważnych czynników terapeutycznych.

Garry Cooper

logo-z-napisem-białe