Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

O emocjach pozytywnych

936076_--_familys_happy_day_-- W najnowszym numerze pisma Emotion zespół psychologów z Uniwersytetu w Waszyngtonie donosi, że nie wszyscy jednakowo postrzegają pozytywne emocje. W zależności od pochodzenia etnicznego emocje tego typu mogą być postrzegane również jako podejrzane i zagrażające. Zespół kierowany przez Janxin Leu przebadał 600 studentów pochodzących z trzech grup etnicznych: Amerykanów, których przodkowie pochodzili z Europy, Amerykanów, których rodziny mają korzenie azjatyckie oraz imigrantów z Azji. Badania oparto na wcześniejszych doniesieniach dotyczących różnic w postrzeganiu emocji przez te grupy – przykładowo Amerykanie wiążą poczucie szczęścia z osobistym sukcesem, podczas gdy Japończycy wskazują na ogólnospołeczną harmonię jako źródło szczęścia i zadowolenia.

Jednym z wyjaśnień takiego stanu rzeczy jest przypuszczenie, że azjaci postrzegaja społeczna harmonię jako wartą więcej niż sukces indywidualny. Ta teoria odnosząca się do kultur azjatyckich nie jest nowa. Od blisko dwóch wieków filozofowie porównują konfucjańskie idee wspólnotowe z indywidualistcznymi pismami myślicieli europejskich i amerykańskich. Zaprezentowane badanie nie wyjaśnia w jaki sposób Azjaci i Amerykanie różnią się w poglądach ale pokazuje, że pozytywne emocje mają mniejsze znaczenie dla osób urodzonych w Azji. 

Wcześniejsze badania, na przykład takie prowadzone w 2002 roku wykazało, że Japończycy rzadziej niż Amerykanie odczuwają jakiekolwiek emocje. Nawet te, które się pojawiały się u Japończyków częściej niż w przypadku Amerykanów oceniane były jako neutralne. Generalnie Amerykanie wykazywali również tendencję do oceniania swoich doświadczeń jako „dość przyjemnych” .W innym badaniu, prowadzonym przerz zespół Yuri Miyamoto z Uniwersytetu w Wisconsin, wykazano, że nawet w sytuacjach zasadniczo przyjemnych Japończycy częściej niż Amerykanie doświadczają tzw mieszanych uczuć.

Badania opublikowane w Emotion objęły 330 Amerykanów europejskiego pochodzenia, 147 Amerykanów pochodzenia azjatyckiego oraz 156 pochodzących z Azji imigrantów. Punktem wyjścia była dość prowokacyjnie sformułowana hipoteza, że Azjaci nawet w pozytywach widzą zagrożenia. Badacze  poprosili uczestników by oszacowali swój poziom stresu i depresji uwzględniając to jak często są smutni, czują się bezwartościowi, doświadczają zaburzeń snu i apetytu. Poproszono ich ponadto o określenie intensywności przeżywanych pozytywnych emocji. Okazało się, że doświadczanie pozytywnych emocji – „szczęścia”, „radości”, „dumy”, „siły” – obniżało stres i depresję u Amerkanów pochodzących z Europy. Emocje te nie miały wpływu na samopoczucie azjatyckich imigrantów. W przypadku Amerykanów pochodzących z rodzin azjatyckich wyniki nie były jednoznaczne.

logo-z-napisem-białe