Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Zamiast tabletki!

Fotolia_cwiczenia Terapeutyczna zmiana stylu życia przynosi liczne korzyści.

W jednej z najnowszych publikacji sygnowanych przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne, możemy przeczytać, że zmiana stylu życia, taka jak ćwiczenia fizyczne, spędzanie czasu na łonie przyrody ale także pomoc innym, może równie skuteczna jak leki w przypadku wielu zaburzeń psychicznych.

 

 

Jak się okazuje wiele zaburzeń psychicznych, takich jak chociażby depresja i lęk, może być skutecznie leczone określonymi zmianami w stylu życia. Dr Roger Walsh z Uniwersytetu Kalifornijskiego podkreśla, że taki sposób leczenia okazał się już skuteczny w przypadku cukrzycy czy otyłości. Walsh badał w ostatnim czasie efekty tzw terapeutycznej zmiany stylu życia – zmian w zakresie: aktywności fizycznej, diety i odżywiania, relacji z innymi ludźmi, odpoczynki, zarządzania stresem, zaangażowania religijnego, spędzania czasu na łonie przyrody czy wreszcie zaangażowania w działalność społeczną. Wyniki badań Walsha opublikowane zostały w styczniu 2011 roku w periodyku APA, American Psychologist.

Walsh analizował zarówno dobroczynny wpływ zmian stylu życia jak i zagrożenia wynikające ze spędzania czasu przed telewizorem lub ekranem komputera, niewychodzenia na zewnątrz i izolacji społecznej. Konkluzje, do jakich dochodzi to przede wszystkim stwierdzenie, że najprostsze działania polegające na zmianie stylu życia są ciągle niedoceniane i mało popularyzowane podczas gdy ich skuteczność połączona z brakiem efektów ubocznych zasługuje na głębsze analizy. Wydaje się, że w nadchodzącym stuleciu tego typu terapeutyczne zmiany powinny być w centrum zainteresowania osób odpowiedzialnych za zdrowie publiczne.

Na podstawie przeprowadzonych przez Walsha badań wymienić można bardzo wiele korzyści płynących z terapeutycznej zmiany stylu życia. Oto niektóre z nich:

  • Ćwiczenia fizyczne nie tylko pozwalają poczuć się lepiej przez zmniejszenie smutku i lęki. Poprawiają szanse dzieci w szkole, sprzyjają rozwojowi poznawczemu dorosłych, ograniczają zaburzenia pamięci w wieku dojrzałym i wzmagają neurogenezę;
  • Dieta bogata w warzywa, owoce i ryby poprawia szkolne wyniki dzieci oraz funkcjonowanie poznawcze dorosłych a ponadto zmniejsza nasilenie objawów u osób cierpiących z powodu zaburzeń afektywnych i schizofrenicznych;
  • Spędzanie czasu na łonie przyrody wzmaga funkcje poznawcze i ogólnie poprawia samopoczucie;
  • Dobre relacje z innymi ludźmi ograniczają ryzyko wystąpienia wielu chorób – od zwykłego przeziębienia po różne zaburzenia psychiczne – a także znacząco poprawiają dobrostan psychiczny
  • Rekreacja i zabawa zmniejszają obronność i wzmagają kompetencje społeczne;
  • Relaks i zarządzanie stresem pomagają w leczeniu lęku, bezsenności i fobii;
  • Wiele korzyści płynie z medytacji – poprawia empatię, wrażliwość, stabilność emocjonalną, zmniejsza stres i poczucie wypalenia. Co więcej wzmaga poznawcze funkcje mózgu a nawet wpływa na jego objętość;
  • Religijne i duchowe zaangażowanie sprzyjające miłości i wybaczeniu ogranicza lęk, depresję, nadużywanie szkodliwych substancji poprawiając przy tym nasz dobrostan;
  • Zaangażowanie w pomoc innym, altruizm, sprzyja odczuwaniu radości i hojności. Altruizm dobrze wpływa zarówno na zdrowie psychiczne jak i fizyczne, a może nawet wydłuża życie. Wyjątkiem jest tu szczególna sytuacja opieki nad bliskim cierpiącym na demencje – tu pojawia się często syndrom wypalenia.

Trudności i w stosowaniu terapeutycznej zmiany stylu życia wynikają w dużej mierze z przekonania, że rozwiązanie problemów zdrowotnych powinno pochodzić z zewnątrz i mieć kształt pigułki. Walsh zwraca również uwagę, że dziś jesteśmy wystawieni na oddziaływanie reklam promujących daleki od zdrowego styl życia – palenie, alkohol czy stołowanie się w fast foodach.

Walsh zachęca terapeutów do poznawania korzyści wynikających ze zmian w stylu życia. Podkreśla również rolę zachęt do wdrażania korzystnych zmian przekonując, że konieczne jest tu zaangażowanie się systemu edukacji i opieki zdrowotnej a także polityków.

logo-z-napisem-białe