Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

O chemicznej nierównowadze

no_pills Obywatelska Komisja Praw Człowieka jest amerykańską organizacją non-profit czuwającą nad przestrzeganiem praw człowieka w zakresie ochrony zdrowia psychicznego. Celem działania organizacji jest zapewnienie obywatelom prawa do uzyskania pełnej informacji odnośnie medycznych uzasadnień otrzymanych diagnoz psychiatrycznych, ryzyka stosowania określonych form leczenia, możliwych alternatywnych rozwiązań czy wreszcie prawa do odmowy poddania się leczeniu.

 

 

Oszustwo „chemicznej nierównowagi”.

Zdaniem dr Rona Leifera, nowojorskiego psychiatry nie istnieje nic takiego jak chemiczna nierównowaga w mózgu. Wobec braku testów laboratoryjnych mówienie o nierównowadze jest nieuprawnione.

Dominującym dziś w psychiatrii założeniem jest stwierdzenie, że chemiczna nierównowaga w mózgu jest przyczyną chorób psychicznych. Dr Mark Graff,  Przewodniczący Komitetu ds.  Publicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego stwierdza w jednym z wywiadów (1), że teoria ta powstałą pod wpływem lobby farmaceutycznego. Przewodniczący APA, dr Steven Sharfstein został pod wpływem presji mediów przyznał, że nie istnieją jednoznaczne wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające istnienie nierównowagi chemicznej w mózgu. (2).

Profesor anatomii z Western Uniwersity of Health Science, Jonathan Leo stwierdza wręcz: „Jeśli psychiatra powie Wam, że macie nierównowagę chemiczną w mózgu poproście go o przeprowadzenie badań krwi na tę okoliczność i obserwujcie jego reakację. Ilość ludzi, która uwierzyła że depresja wiąże się z obniżonym poziomem serotoniny jest dowodem na wielką siłę marketingu”. Choć przemysł farmaceutyczny wydaje krocie na lansowanie teorii nierównowagi chemicznej, model ten jest coraz częściej podważany. Dla porównania cukrzyca jest chorobą niewątpliwie wynikającą z nierównowagi chemicznej. Nierównowaga ta dotyczy poziomu cukru we krwi. W ciężkich przypadkach podaje się zastrzyki z insuliny by tę równowagę przywrócić. Symptomy ustępują a ponowne badanie krwi wykazuje powrót stężenia cukru do normy. O żadnych tego typu normach nie może być mowy w przypadku depresji czy innych zaburzeń psychicznych. (3)

Poniżej przytaczamy kilka wypowiedzi podważających model nierównowagi chemicznej.

1.       Dr Edward Drummond, Dyrektor Medyczny w Seacoast Mental Health Center w Portsmouth w stanie New Hampshire: „ Po pierwsze nie ma wystarczających dowodów potwierdzających biologiczną etiologię zaburzeń psychicznych. I to pomimo trwających od kilku dziesięcioleci badań. Nie ma więc co liczyć na niepodważalną i dokładną diagnozę psychiatryczną. Nie warto też wierzyć, że problemy są spowodowane wyłącznie chemiczną nierównowagą.”(4)

2.       Wtóruje mu dr Bruce Levine: ”Należy pamiętać, że żadne biologiczne, neurologiczne czy genetyczne wskaźniki takich zaburzeń jak ADHD, opozycyjnego zaburzenia zachowania, depresji, schizofrenii czy lęku nigdy nie zostały znaleznione.” (5)

3.       Dr Charles E.Dean stwierdza, że ludzie są przekonani, że wcześniej czy później biologiczne źródła zaburzeń psychicznych zostaną znalezione, choć po trzech dekadach intensywnych badań ciągle nie znaleziono przekonywujących dowodów. Brak dobrze zdefiniowanych biologicznych przyczyn chorób psychicznych znajduje odbicie w braku testów laboratoryjnych wspierających diagnozę psychiatryczną.

4.       Dr Elliot Valenstein dodaje, że nie dysponujemy metodami oceniania chemicznego stanu mózgu żywej osoby. (6)

5.       Psychiatra David Kaiser dodaje: „Pacjenci otrzymują diagnozę chemicznej nierównowagi mimo braku testów potwierdzających istnienie takiej nierównowagi. Co więcej nie istnieje nawet koncepcja czym miałaby być równowaga chemiczna jako taka” (7)

6.       „Biopsychiatrzy zbudowali mit, że cudowne pigułki naprawiają nierównowagę chemiczna. Model ten ciągle nie jest poparty dowodami – żadna chemiczna nierównowaga nie została jednoznacznie potwierdzona jako przyczyna któregoś z zaburzeń” – stwierdza psychologii kliniczny, Ty C. Colbert.

 

Bioetyk Carl Elliot podkreśła, że cała ta teoria została zbudowana po to by zwiększyć sprzedaż leków psychiatrycznych. Najlepszym sposobem na sprzedaż leków okazało się być wymyślenie choroby.(8) 

1 Wywiad Dr  Markiem Graffem, CBS Studio 2, lipiec 2005

2 “All Fired Up,” People magazine, 11 lipca 2005.

3 Kelly Patricia O’Meara, Psyched Out: How Psychiatry Sells Mental Illness and Pushes Pills That Kill (Author

House, 2006), pp. 47-48, cytuje Jonathan Leo paper, “The Biology of Mental Illness,” 2004.

4 Edward Drummond, M.D., The Complete Guide to Psychiatric Drugs (John Wiley & Sons, Inc., New York, 2000),

pp. 15-16.

5 Bruce D. Levine, Ph.D., Commonsense Rebellion: Debunking Psychiatry, Confronting Society, (Continuum, New

York, 2001), p. 277.

6 Elliot S. Valenstein, Ph.D., Blaming the Brain, (The Free Press, New York, 1998), p. 4.

7 David Kaiser, M.D., “Commentary: Against Biologic Psychiatry,” Psychiatric Times, Dec. 1996.

8 Shankar Vedantam, “Drug Ads Hyping Anxiety Make Some Uneasy,” The Washington Post, 16 July 2001

logo-z-napisem-białe