Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Rozwód i dzieci

rozwodzcy_si_XL Osoby dorosłe, które jak dzieci doświadczyły sytuacji rozwodu rodziców częściej niż osoby bez takich doświadczeń rozważają popełnienie samobójstwa na różnych etapach swojego życia. Badania prowadzone na Uniwersytecie w Toronto objęły grupę 6647 osób. Rodzice 695 badanych rozwiedli się przed ukończeniem przez badanych 18. roku życia. Wyniki sugerują, że doświadczenie rozwodu rodziców w odmienny sposób działa na kobiety i mężczyzn.

W przypadku mężczyzn, których rodzice rozstali się, prawdopodobieństwo pojawienia się poważnych myśli samobójczych (wyobrażenia sposobu popełnienia samobójstwa) było trzykrotnie większe niż u tych, którzy w dzieciństwie nie doświadczyli rozwodu rodziców. Pojawienie się myśli samobójczych u dorosłych córek rozwiedzionych rodziców również było bardziej prawdopodobne niż w grupie kontrolnej, jednak prawdopodobieństwo to wzrastało zaledwie o 83%.

Związek rozwodu rodziców i wyobrażeń popełnienia samobójstwa był szczególnie silny u mężczyzn, którzy wzrastali w rodzinach, w których pojawiały się również inne trudne sytuacje – przemoc wobec dzieci, uzależnienia czy bezrobocie.

Związek pomiędzy rozwodem rodziców a myślami samobójczymi córek przestawał odgrywać istotną statystycznie rolę po wyeliminowaniu powyższych dodatkowych stresorów środowiskowych. W przypadku mężczyzn, którzy również nie doświadczali tego typu trudności prawdopodobieństwo pojawienia się myśli samobójczych nadal było dwukrotnie wyższe niż w grupie kontrolnej.

Badacze sugerują, że zależności pomiędzy rozwodem rodziców a pojawieniem się myśli samobójczych u dorosłych dzieci mają różną charakterystykę u kobiet i u mężczyzn. Związek rozwodu z myślami samobójczymi był szczególnie silny u mężczyzn, nawet po wyeliminowaniu takich czynników  jak: status socjoekonomiczny, późniejsze stresujące wydarzenia a także zaburzenia depresyjnych czy lękowe.

logo-z-napisem-białe