Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Magnesem w depresję

Magnesem w depresję

370098_mri_head_scan TMS (transcranial magnetic stimulation), czyli przezczaszkowa stymulacja magnetyczna, metoda leczenia depresji przy pomocy impulsów elektromagnetycznych znana jest od wielu lat. Ciągle jednak niewiele jest badań potwierdzających skuteczność tej formy leczenia na dłuższą metę. Badania prowadzone na Rush University przez zespół dr Philipa G. Janicaka mogą przyczynić się do potwierdzenia skuteczności TMS w leczeniu pacjentów z ciężką lekooporną depresją.

TMS jest techniką wykorzystującą fale magnetyczne analogiczne do tych stosowanych w badaniach rezonansem magnetycznym (MRI). Impulsy magnetyczne są koncentrowane na lewym płacie orbitofrontalnym. Zabiegi trwają kilkadziesiąt minut i aplikowane są codziennie w okresie czterech, sześciu tygodni.

W badaniu udział wzięło 301 pacjentów chorych na depresję. Losowo podzielono ich na dwie grupy. Jedna poddana została sześciotygodniowej serii prawdziwych zabiegów TMS. Druga grupa poddana została pozornie identycznym procedurom medycznym, jednak bez faktycznej stymulacji. Pacjenci, którzy zareagowali na terapię przechodzili przez trzytygodniowy okres przejściowy, podczas którego zaprzestawano zarówno prawdziwych jak i symulowanych zabiegów i włączano standardowe leczenie przeciwdepresyjne dla podtrzymania efektów.

142 pacjentów poddanych prawdziwej stymulacji zareagowało na leczenie i rozpoczęło trzytygodniowy okres przejściowy. 121 z nich w okresie przejściowym nie doświadczyło pogorszenia stanu zdrowia. Z tej grupy 99 osób zgodziło się na ponowne badanie po 24 tygodniach. Jedynie u 10 osób powróciły objawy depresji.

Opisane badanie jest jednym z wielu dających nadzieję osobom leczonym bezskutecznie na depresję. Jest to o tyle istotne, że brak działania terapeutycznego leków obserwuje się u około 1/3 chorych.

 

Źródło: Medical News Today http://www.medicalnewstoday.com/sections/psychology-psychiatry/

 

logo-z-napisem-białe