Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Co nas nie zabije to nas wzmocni!

642052_burned_car Stara mądrość ludowa powiada, że co cię nie zabije to cię wzmocni. Najnowsze badania pokazują, że w tym akurat stwierdzeniu jest sporo prawdy. Wieloletnie badania podłużne prowadzone w Stanach Zjednoczonych wskazują, że doświadczanie trudnych i wymagających sytuacji pozytywnie wpływa na późniejsze funkcjonowanie – wzmacnia zdolności adaptacyjne i odporność i, w konsekwencji, sprzyja zdrowiu psychicznemu i dobrostanowi. Wyniki badań zespołu dr Marka Seery’ego z Uniwersytetu w Buffalo oraz pracowniczek Uniwersytetu Kalifornijskiego, dr E.Alison Holman i Roxane Cohen Silver zostaną opublikowane w najbliższym numerze Journal of Personality and Social Psychology.

Potwierdzono wypływający z wcześniejszych badań wniosek, że wysokie nasilenie trudności czy doświadczeń traumatycznych przekłada się na zwiększony poziom stresu, problemy z funkcjonowaniem, występowanie symptomów stresu pourazowego oraz wiąże się z obniżoną satysfakcją życiową. Jednakże zależność między nasileniem negatywnych doświadczeń a pogorszeniem zdrowia psychicznego okazała się nieliniowa – ma kształt odwróconej litery U. Oznacza to, że pewne nasilenie trudności wpływa na zdrowie psychiczne pozytywnie. Jednak po przekroczeniu punktu krytycznego poziom dobrostanu spada.

Zwrócono również uwagę, że osoby doświadczające pewnego poziomu trudności lepiej reagowały na trudne doświadczenia z niedalekiej przeszłości. Wydaje się więc, że mierzenie się z umiarkowaną ilością przeciwności istotnie wzmacnia odporność i sprzyja lepszemu radzeniu sobie z wyzwaniami w przyszłości.

Źródło: Medical News Today http://www.medicalnewstoday.com/sections/psychology-psychiatry/

logo-z-napisem-białe