Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Mama w pracy

1209894_sweet_child Metaanalizy przeprowadzone przez zespół badawczy prowadzony przez dr Rachel Lucas-Thompson z Macalester College oraz dr JoAnn Prause i dr Wendy Goldberg z Uniwersytetu Kalifornijskiego wskazują, że powrót matki do pracy wkrótce po urodzeniu dziecka nie ma długofalowego wpływu na jego funkcjonowanie w przyszłości i dobrostan.

Badaczki przeanalizowały 69 badań prowadzonych przez różne ośrodki badawcze w latach 1960-2010. Badania te dotyczyły sytuacji powrotu matek do pracy w ciągu pierwszych trzech lat życia dziecka. Wiele z nich było badaniami podłużnymi. W przeprowadzonych analiz wynika wniosek, który uspokoić powinien matki decydujące się na szybki powrót do pracy.

Przede wszystkim stwierdzono, że w przypadku rodzin mniej zamożnych powrót matki do pracy miał korzystny wpływ na rozwój intelektualny i szkolne osiągnięcia dziecka. Dzieci sprawiały też mniej kłopotów swoim zachowaniem, niż dzieci z rodzin o podobnym statusie materialnym, w których matki nie pracowały. Wydaje się, że ma to związek po pierwsze z większymi zasobami finansowymi rodziny po drugie zaś z faktem, iż pracująca matka jest dla dziecka pozytywnym przykładem.

Nieco inne zależności zaobserwowano w rodzinach zamożniejszych. Stwierdzono, że powrót matki do pracy w pełnym wymiarze godzin w pierwszym roku życia dziecka może być związany z nieco słabszymi wynikami szkolnymi i problemami z zachowaniem w formie eksternalizującej. Relacja ta określona została jako niewielka i, jak twierdzą badaczki, może być związana z jakością opieki zastępczej zapewnianej przez pracujących rodziców.

Zdaniem Lucas-Thompson wyniki badań powinny być głosem wspierającym programy elastycznych form zatrudnienia dla świeżo upieczonych rodziców ale także osłabić poczucie winy mam decydujących się na powrót do pracy.

 

Źródło: APA (www.apa.org)

logo-z-napisem-białe