Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Miłość nie boli

1254880_shiny_brain_ O tym, że miłość wiąże się z przypływem energii i optymizmu wiedziano od dawna. Jednak najnowsze badania prowadzone przez zespół dr Arthura Arona z Uniwersytetu Stanu Nowy Jork i dr Seana Mackey’a z Uniwersytetu Stanford pokazały, że namiętna miłość działa przeciwbólowo. Pierwszy z badaczy od dawna zajmuje się relacjami międzyludzkimi i miłością – przedmiotem jego badań są kwestie związane z motywacją i procesami poznawczymi, drugi natomiast kieruje pracownią badania bólu.

Rozwój technik neuroobrazowania – szczególnie funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI) - pozwala obecnie naukowcom badać sposób funkcjonowania różnych obszarów mózgu rejestrując przepływ krwi w tkankach.

W ramach eksperymentu przebadano 15 osób obu płci deklarujących, że zakochały się w ciągu ostatnich miesięcy. Prezentowano im bodźce wizualne w postaci zdjęć osoby ukochanej oraz zdjęć osób znajomych o podobnej atrakcyjności fizycznej co partner/partnerka. Jednocześnie poddawano ich bodźcom bólowym o umiarkowanej sile. Badano ponadto jak na poziom bólu będzie wpływał dystraktor w postaci neutralnego zdania – chciano mieć pewność, że myśl o ukochanej osobie nie będzie tylko sposobem na odwrócenie uwagi od bólu. We wcześniejszych badaniach zaobserwowano korzystny wpływ tego dystraktorów na odczuwanie bólu. Zmiany zachodzące w funkcjonowaniu mózgu rejestrowane były fMRI.

Stwierdzono, że zarówno ekspozycja zdjęcia ukochanej osoby jak i dystraktor w podobny sposób wpływały na odczucie bólu. Analiza obrazów z fMRI wskazała jednak, że mechanizmy mózgowe redukcji bólu są w obu przypadkach różne. W przypadku działania zdania-dystraktora mechanizm miał charakter poznawczy - szczególną aktywność obserwowano korze mózgowej. Natomiast reakcja na zdjęcie ukochanej osoby angażowała bardziej pierwotne obszaru mózgu, związane z układem nagrody zlokalizowanym w strukturach podkorowych. Zaobserwowano szczególną aktywność jądra półleżącego, uważanego często za „winowajcę” uzależnień od substancji narkotycznych, szczególnie opioidów. Tak więc okazało się, że szczególnie intensywna, pełna namiętności faza związku może wywoływać w mózgu zmiany podobne do tych będących wynikiem działania narkotyków lub środków przeciwbólowych.

 

Źródło: Gazeta Wyborcza, 15.10.2010;

strona Stanford School of Medicine http://med.stanford.edu/ism/2010/october/love.html

logo-z-napisem-białe