FPDF error: Alpha channel not supported: https://www.psychologia.edu.pl/images/stories/wydawnictwo/cien/przeciwdzialanie_przemocy_domowej.png