Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Anna Freud (1895-1982)

annafreud01 Psychoanalityczka, prekursorka wykorzystania podejścia analitycznego w terapii dzieci. Jedna z twórców psychologii ego.

Była najmłodszym z sześciorga dzieci Zygmunta i Marty Freudów. Badacze życia i dorobku Anny zwracają uwagę na jej relacje z bliskimi – rywalizację z rodzeństwem, słabą relację z matką oraz silną więź z ojcem.

W 1912 roku zakończyła edukację szkolną w wiedeńskim Cottage Liceum. W latach 1915-20 pracowała w swojej dawnej szkole – najpierw jako stażystka a potem jako nauczycielka. W 1918 roku rozpoczęła psychoanalizę własną pod kierunkiem ojca. Przesunęło to jej zainteresowania ku psychologii i psychoanalizie.

 W 1922 roku, po ukończeniu analizy własnej, wygłosiła przed Wiedeńskim Towarzystwem Psychoanalitycznym odczyt dotyczący marzeń na jawie. W tym samym roku stała się członkinią Towarzystwa a rok później rozpoczęła własną praktykę psychoanalityczną. Jej pacjentami były głównie dzieci. Zainteresowanie pracą z dziećmi znalazło swój wyraz w jej działalności szkoleniowej – od 1925 roku prowadziła szkolenia związane z wykorzystaniem metody psychoanalizy w pracy z dziećmi. Szkoliła nauczycieli, wychowawców i pielęgniarki zatrudnione w austriackich placówkach oświatowych. W kolejnych latach prowadziła seminaria i konferencje związane z tym zagadnieniem. Była też Sekretarzem Międzynarodowego Towarzystwa Psychoanalitycznego. W 1936 roku ukazała się jej książka „Ego i mechanizmy obronne”, będąca swoistą podwaliną psychologii ego. anna_zygmunt

Anschluss Austrii w marcu 1938 roku rozpoczął nowy etap w życiu Anny. Rodzina Freudów emigruje do Wielkiej Brytanii w obawie przed prześladowaniami dotykającymi osoby pochodzenia żydowskiego. Jesienią 1939 roku umiera jej ojciec.

Dalsza jej kariera związana jest z Wielką Brytanią. W pierwszym okresie pobytu angażuje się w organizację opieki dla dzieci, które w trakcie działań wojennych zostały oddzielone od swoich rodziców. Stworzony przez nią ośrodek w Hampstead dał jej okazję do badania wpływu rozdzielenia z rodzicami na rozwój dzieci. Konkluzją, którą później zamieszczała w wielu książkach i mniejszych pracach było stwierdzenie, że większym zagrożeniem dla badanych przez nią dzieci była separacja od rodzin niż doświadczenie wojny jako takiej. Stworzona przez nią wojenna ochronka przekształciła się z czasem w Hampstead Child Course and Clinic, ośrodek prowadzący badania nad rozwojem, terapię dla dzieci i młodzieży a także szkolenia dla psychologów czy pedagogów.

W oparciu o zbierane tam doświadczenia powstawały kolejne publikacje Anny Freud – między innymi jedna z głównych jej prac, „Normalność i patologia dzieciństwa” wydana w 1965 roku. Począwszy od lat 50-tych datuje się jej współpraca z uczelniami i ośrodkami w Stanach Zjednoczonych.

Anna Freud umiera w październiku 1982 roku. Jej prochy spoczęły obok urny rodziców. freud_in_england_3b

 

Podstawowe założenia

Pozostająca w pierwszym okresie swojej pracy pod wpływem koncepcji ojca, z czasem wypracowała Anna Freud własne podejście – zarówno praktyczne jak i teoretyczne.

logo-z-napisem-białe